[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2000, Cilt 39, Sayı 1
Araştırma
PLAZMA GLUTAMIN DÜZEYLERİNİN İKİ YÖNTEM İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Sibel KONYALIOĞLU, Abdullah ÖZYER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KRONİK C HEPATİTİNDE HİSTOPATOLOJİK ÖZELLİKLER: KRONİK B HEPATİTİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
Funda YILMAZ, Gül YÜCE, Necmettin ÖZDEMİR, Galip ERSÖZ, Ulus S. AKARCA, Yücel BATUR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TRANSPLANT BÖBREK SIFIR SAAT İĞNE BİYOPSİLERİNDE SAPTANAN HİSTOPATOLOJİK BULGULAR VE ÖNEMİ
Sait ŞEN, Gülçin BAŞDEMİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AMNİYOTİK SIVI HÜCRE KÜLTÜRÜNDE AÇIK VE KAPALI SİSTEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgür ÇOĞULU, Cumhur GÜNDÜZ, Gül SAPMAZ, Nuray TERZİBAŞIOĞLU, Ferda ÖZKINAY, Cihangir ÖZKINAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUK YAŞ GRUBU HİPERTANSİYONLARININ TOPLU SONUÇLARI
Alpan CURA, Sevgi MİR, Caner KABASAKAL, Osman DÖNMEZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİNDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BAĞIŞIKLAMA DURUMU
Esin TÜRKİSTANLI, Fisun Ergün ŞENUZUN, Birsen Saydam KARACA, AyşeTurgay SAN, Gülsün AYDEMİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PARKİNSON HASTALIĞINDAKİ SES DEĞİŞİMİNİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Fatih ÖĞÜT, Atilla YAVUZER, Murat UYGUR, Önder AKYÜREKLİ, Tulga KALAYCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOLON KANSERLİ HASTALARDA DERMATOGLIFIK BULGULAR
M. Hakan POLAT, Metin CANER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KARPAL TÜNEL SENDROMUNDA ULTRASONOGRAFİK BULGULAR
İlginç YORULMAZ, Güvenir OKCU, Uğur ÖZİÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EVRE I İNVAZİV SERVİKS KARSİNOMLARI: SSK EGE DOĞUMEVİ VE KADIN HASTALIKLARI EĞİTİM HASTANESİ DENEYİMİ
Merih HANHAN, Enver VARDAR, Refik KELEŞ, Ayşe ÖZBAKKALOĞLU, Murat İNAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RADYALÖN KOL SERBEST FLEBİ UYGULAMALARI
Cüneyt ÖZEK, Özgür ERDEM, Ufuk BİLKAY, Serhat TOTAN, Mehmet ALPER, Ecmel SONGÜR, Yalçın AKIN, Arman ÇAĞDAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GENÇ ERKEKLERDE SEMPTOMATİK VARİKOSELİN TESTİS HACMİ VE SPERMİOGRAM ÜZERİNE ETKİSİ
izzet KOÇAK, EmirŞİLİT, Bahri GÜMÜŞ, Enver TURAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON EŞLİĞİNDE SOLİTER MULTİLOKÜLER RENAL KİST: OLGU SUNUMU
Cüneyt GÜNŞAR, irfan KARACA, Aydın ŞENCAN, Erol MİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BÖBREK TRANSPLANTLI OLGUDA İLACA BAGL! AKUT İNTERSTİSYEL NEFRİT VE VASKÜLİT: OLGU SUNUMU
Sait ŞEN, Reyhan YEĞEN, Ercan OK, Gülçin BAŞDEMİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TRIPLE TÜMÖR ( SİGMOİD KOLON, BÖBREK VE RETROPERİTON): OLGU SUNUMU
Enver VARDAR, Funda TAŞLI, Özkan KARAKOYUNLAR, Hakan POSTACI, Tamer ŞAHİN, Baha ZENGEL, Ali Galip DENEÇLİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]