[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2003, Cilt 42, Sayı 1
Araştırma
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAĞIMSIZ ÇALIŞMA SÜREÇLERİNİN İNCELENMESİ
Yücel GÜRSEL, Cahit TAŞKIRAN, Sema ÖZAN, Berna MUSAL, Arif TUNA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

UZUN SÜRE SODYUM VALPROAT TEDAVİSİ ALAN EPİLEPTİK ÇOCUKLARDA PLAZMA VE ERİTROSİT NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ
Elif ÖZEROL, İbrahim ÖZEROL Mehmet ASLAN, Mukaddes GÜLEÇ, Cengiz YAKINCI, Ömer AKYOL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HOMOCYSTEINE LEVELS OF RATS CHRONICALLY TREATED WITH NICOTINE
Aytül ÖNAL, Sibel ÜLKER, Akgün EVİNÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUKLUK ÇAĞI LUPUS NEFRİTİ İZLEMİNDE ANTİ-dsDNA DÜZEYİ
Sevgi MİR, Ahmet KESKİNOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KRONİK İDİOPATİK ÜRTİKERDE OTOLOG SERUM TESTİ
Nihal METE, Okan GÜLBAHAR, Aytül SİN, Ali KOKULUDAĞ, Filiz SEBİK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BAŞARILI KORONER ANJİYOPLASTİNİN SİSTOLİK VE DİYASTOLİK FONKSİYONLARIN KOMBİNE YENİ DOPPLER GÖSTERGESİ OLAN MİYOKARDİYAL PERFORMANS İNDEKSİNE ETKİSİ
Murat TÜMÜKLÜ, Meral KAYIKÇIOĞLU, Emil ALİYEV, Cahide Soydaş ÇINAR, İnan SOYDAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MEME KORUYUCU CERRAHİ SONRASI YÜKSEK LOKAL YİNELEME RİSKİ BULUNAN MEME KANSERLERİNDE HDR BRAKİTERAPİ BOOSTU: 27 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep ÖZSARAN, Yavuz ANACAK, Serra Arun KAMER, Umar NİANG, Deniz YALMAN, Mustafa ESASSOLAK, Arif ARAS, Ayfer HAYDAROĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PARMAK UCU DEFEKTLERİNDE CROSS FINGER FLEP UYGULAMASI
Oğuz ÖZDEMİR, Erhan COŞKUNOL, Taçkın ÖZALP, Yusuf GÜRBÜZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AKUT KOLESİSTİTİN TANISINDA POWER DOPPLER USLTRASONOGRAFİK-PATOLOJİK KORELASYON
Serdar TARHAN, Mine ÖZKOL, Aslan SAKARYA, Yavuz KAYA, Semin AYHAN, Cihan GÖKTAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
SUBKLAVİAN ARTER ANEVRİZMASINA BAĞLI PLEKSUS BRAKİALİS KOMPRESİYONU : OLGU SUNUMU
Kazım ERGÜNEŞ, Ufuk YETKİN, Ali GÜRBÜZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RADYOTERAPİ SONRASI GEÇ DÖNEM OLUŞUMLU BİR DEV ANGİOSARKOMA: OLGU SUNUMU
Ufuk YETKİN, Uygar YAPUCU, Figen TÜRK, Demet ETİT, Ali GÜRBÜZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TRANSPOZE KOLONDA REDUNDANSİ : OLGU SUNUMU
Yasin PEKER, Mustafa ÖZER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MEME TÜBERKÜLOZU : USG, MAMOGRAFİ VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU
Bünyamin GÜNEY Çağlar AKSU Gülgün DEMİRPOLAT Ayşenur MEMİŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]