[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2003, Cilt 42, Sayı 2
Araştırma
SKAPULA'NIN MORFOMETRİK ÖLÇÜMLERİ
Figen ALPYÖRÜK TAŞER, Hulki BAŞALOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KISA SÜRELİ +4 ºC DE SAKLANAN PERİFERİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRELERİN ETKİNLİĞİ
Ayhan DÖNMEZ, Seçkin ÇAĞIRGAN, Filiz VURAL, Mustafa PEHLİVAN, Murat TOMBULOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YAŞLILAR KULLANDIKLARI İLAÇLARLA İLGİLİ YETERLİ BİLGİYE SAHİPLER Mİ ?: TRABZON'DA BİR SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDEKİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Murat TOPBAŞ, Füsun YARIŞ, Gamze ÇAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FARKLI HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN SOL VENTRİKÜL SİSTOLİK FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN EKOKARDİOGRAFİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Gündüz DEMİR, ÖzerÖZTEKİN, Sanem ÇİMEN, Atila KESKİN, Ferit SOYLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE COMPARISON OF ŞALİNE VERSUS HEPARIN FLUSH SOLUTION TO MAINTAIN PERIPHERAL INTERMITTENT İNTRAVENOUS CATHETERS
Fatma DEMİR, Alev DRAMALI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA SERUM TRANSFERİN RESEPTÖR DÜZEYLERİ
Mustafa ÖZMEN, Murat TOMBULOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNTRAKRANİAL KİSTİK LEZYONLARDA DİFÜZYON-AĞIRLIKLI MR GÖRÜNTÜLEME
Bünyamin GÜNEY, Ömer KİTİŞ, Cem ÇALLI, Nilgün YÜNTEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE EFFICACY OF PATIENT CONTROLLED THORACIC EPIDURAL ANALGESIA FOR THE TREATMENT OF RIB FRACTURE PAIN İN INTENSIVE ÇARE UNIT
Abdürrahim DERBENT, Kubilay DEMİRAĞ, Meltem UYAR, Elvin KURDOĞLU, Mehmet UYAR, Ali Reşat MORAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

CONDYLUS OCCIPITALIS'LERIN MORFOMETRIK DEĞERLENDİRİLMESİ: "CERRAHİ UYGULAMALAR İÇİN BİR REHBER"
Figen ALPYÖRÜK TAŞER, Hulki BAŞALOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KADIN ÜREME HORMONLARI VE LEPTİN DÜZEYLERİNİN POLİKİSTİK ÖVER SENDROMU ETİOPATOGENEZİNDEKİ YERİ
Sanem ÇİMEN, Özer ÖZTEKİN, Mehmet GENCER, Erhan MULUK, Hakan SABIRLI, Servet KIZILDAĞ Gündüz DEMİR, Lütfi Çamlı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
YENİDOĞANDA MATERNAL KÖKENLİ KANDİDA SEPSİSİ: OLGU SUNUMU
Murat Ulukuş, Mehmet Yalaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RENAL LEİOMYOSARKOM : OLGU SUNUMU
Nilay ŞEN, Nagihan ÇOLAKOĞLU, Zafer SINIK, S. Ender DÜZCAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

INTRACRANIAL ARTERIOVENOUS MALFORMATION IN AN INFANT: VEIN OF GALEN MALFORMATION
Kurul S, Bora B, Dirik E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]