[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2003, Cilt 42, Sayı 3
Araştırma
KARBOPLATİNE BAĞLI ORGAN TOKSİSİTELFRİNDE PENTOKSİFİLİN, C VİTAMİNİ VE E VİTAMİNİNİN ETKİSİ
Hanefi ÖZBEK, Mustafa KÖSEM, Ender ERDOĞAN, İrfan BAYRAM, Ahmet DURMUŞ, İmdat DİLEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ULTRASTRUCTURAL EFFECTS OF NICOTINE ADMINISTRATION ON SYMPATHETIC NERVOUS SYSTEM OF ADRENAL GLAND MEDULLA IN PATS: A OUALITATIVE STUDY BY ELECTRON MICROSCOPY
Hatice Kübra BAŞALOĞLU, Hulki BAŞALOĞLU, Mehmet TURGUT, Ayşegül UYSAL, Mine Ertem YURTSEVEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İZMİR KONAK DOĞUMEVİ'NE İSTEMLİ DÜŞÜK İÇİN BAŞVURAN KADINLARIN DOĞURGANLIK ÖYKÜLERİ VE AİLE PLANLAMASI DAVRANIŞLARI
Nermin EROL, Işıl ERGİN, Banu DÖNER, Raika DURUSOY ONMUŞ, Nermin ŞAKRU, Üzeyir KIRCA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MEME KANSERİNDE C-ERBB-2 EKSPRESYONU İLE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER ARASINDA İLİŞKİ VAR MI ?
Bülent KARABULUT, Veliddin Canfeza SEZGİN, Ulus Ali ŞANLİ, Rüçhan USLU, Erdem GÖKER, Necmettin ÖZDEMİR, Selahattin SANAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YENİ TANI MULTİPL MYELOMLU HASTALARDA OTOLOG PERİFERİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU: 32 HASTA İLE TEK MERKEZ DENEYİMİ
Seçkin ÇAĞIRGAN, Mustafa PEHLİVAN, Ayhan DÖNMEZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MEME KANSERİNDE Kİ-67 EKSPRESYONU VE DİĞER PROGNOSTİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİ
Veliddin Canfeza SEZGİN, Bülent KARABULUT, Ulus Ali ŞANLI, Rüçhan USLU, Erdem GÖKER, Salahattin SANAL, Necmettin ÖZDEMİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İDİOPATİK TEKRARLAYAN ÜRİNER SİSTEM TAŞLI ERKEKLERDE KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU
izzet KOÇAK, Yakup YÜREKLİ, Mehmet DÜNDAR, Burçin ÖZEREN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DOPPLER BULGULARİ EŞLİĞİNDE NORMAL VE HİPERTANSİF GEBELERDE PLAZMA LİPİT PROFİLLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
ÖZGÜR ÖZTEKİN, DENİZ CAN, ÖZER ÖZTEKİN, ZEHRA ADIBELLİ, YUSUF ABALI, SIVEKAR TINAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
TAY-SACHS HASTALIĞI; MR BULGULARI: OLGU SUNUMU
Serkan GÜR, Bünyamin GÜNEY, Celal ÇINAR, Recep SAVAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUKTA İSKELET DIŞI MEZENKİMAL KONDROSARKOM: OLGU SUNUMU
Zekeriya GÜMÜŞ, Neşe EKİNCİ, Seyran YİĞİT, Hasan KORKMAZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RETROPERİTONEAL SİNOVYAL SARKOM: OLGU SUNUMU
Seyran YİĞİT, Tuğba DOĞRULUK, Mine TUNAKAN, UmurYENSEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE İNCONTİNENTİA PİGMENTİ (BLOCH-SULZBERGER SENDROMU): OLGU SUNUMU (ÜÇ OLGU)
Meşe TİMUR, Dizdarer CEYHUN, Özcan TUĞRUL, Yener HALE, Evrengül HAWA, Aktaş SAFİYE Ortaç RAGIP
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BİR OLGU NEDENİ İLE KADIN GENİTAL TÜBERKÜLOZU: OLGU SUNUMU
Murat ULUKUŞ, Osman ZEKİOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]