[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2004, Cilt 43, Sayı 1
Araştırma
ATOPİK VE NON - ATOPİK HASTANE PERSONELİNDE LATEKS DUYARLILIĞI
Ömür ARDENİZ, Nihal METE, Aytül SİN, Ali KOKULUDAĞ, Filiz SEBİK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HEPATİT B VİRÜSÜNE BAĞLI (HBV) KRONİK AKTİF HEPATİT VE SİROZ SÜRECİNDEKİ HASTALARDA KEMİK METABOLİZMASI DEĞİŞİKLİKLERİ
Filiz VURAL, Miyase BAYRAKTAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ALTERATIONS IN SERUM THYROID HORMONES, LIPIDS AND DEHYDROEPIANDROSTERONE SULFATE LEVELS IN THE FASTING AND POSTPRANDIAL STATES
Kadir GÜLSÜN, Fatma TANELİ, Füsun ERCİ YAS
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EFFECTS OF EIGHT-WEEK SINGLE VERSUS MULTIPLE SETS OF RESISTANCE TRAINING ON BONE TURN-OVER MARKERS IN YOUNG MALES
Gürbüz BÜYÜKYAZI, Cevval ULMAN, Fatma TANELİ, Serdar SEVEN, Sule ÇOLAKOĞLU, Fırat ÇETINÖZ, Muzaffer ÇOLAKOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SEVERE INTRACRANIAL HEMORRHAGE IN HEALTHY INFANTS: IMPORTANCE OF VITAMIN K PROPHYLAXIS
Bülent KARAPINAR, Deniz YILMAZ, Mehmet Tayyip ARSLAN, Kaan KAVAKLI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SERVİKS VE OVERLERİ KORUYARAK YAPILAN HİSTEREKTOMİNİN SEKSÜEL FONKSİYONLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Erdal YERMEZ, Esra Bahar GÜR, İbrahim SEKÜ, Seçil KURTULMUŞ, Hayal BOYACIOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KRONİK MELATONİN UYGULAMASININ SIÇAN OVARYUMUNA ETKİLERİNİN HİSTOLOJİK OLARAK İNCELENMESİ
Kemal ERGİN, H. Kübra BAŞALOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
RENAL TUBULER ASİDOZA BAĞLI HİPOKALEMİK PERİODİK PARALİZİ
Filiz KOÇ, Hacer BOZDEMİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

POSTMENOPOZAL DÖNEMDE ENDOMETRİAL HİPERPLAZİ NEDENİ OLAN OVERİN GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
Mustafa Coşan TEREK, Levent AKMAN, Osman ZEKİOĞLU, Yılmaz DİKMEN, Serdar ÖZŞENER, M. Sait YÜCEBİLGİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİTRİGEMİNAL SCHWANNOMUN BT VE MRG BULGULARI : OLGU SUNUMU
Gülden COŞKUN, Kutsi KÖSEOĞLU, Yelda ÖZSUNAR DAYANAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÖZOFAGUSUN SİNOVYAL SARKOMU : OLGU SUNUMU
Ragıp ORTAÇ, Yalçın HAMDİOĞLU, Safiye AKTAŞ, Fikri ÖZTOP
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MİDENİN MÜLTIPL KARSİNOİD TÜMÖRÜ : OLGU SUNUMU
Enver İLHAN, Mehmet YILDIRIM, Elif SELEK, Servet AĞDENİZ, Şehnaz Emil SAYHAN, Erdem GÖKER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

CUSHING HASTALIĞI İLE BİRLİKTE DEV ADRENAL MYELOLİPOMA : OLGU SUNUMU
Ali COŞKUN, Mehmet YILDIRIM
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]