[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2005, Cilt 44, Sayı 1
Araştırma
PERKUTAN KORONER GİRİŞİM SIRASINDAKİ VENÖZ PLAZMA ANJİOTENSİN II DÜZEYİ DEĞİŞİKLİKLERİ
Oğuz YAVUZGIL, Yasemin DELEN, Cemil GÜRGÜN, Filiz ÖZERKAN, Mehdi ZOGHİ, Gülinnaz ALPER, Hakan KÜLTÜRSAY, Cüneyt TÜRKOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DOĞUM ŞEKLİNİN, MATERNAL VE UMBLİKAL KORD SERUM LİPİD DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Teksin ÇIRPAN, Fuat AKERCAN, Levent AKMAN, M. Coşan TEREK, Hüseyin YILMAZ, Ömer DINÇER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BİR PATOLOJİ ANABİLİM DALINDA KANSER SIKLIĞI VE DAĞILIMI
İrfan BAYRAM, Deniz REÇBER, İbrahim İBİLOĞLU, Serdar UĞRAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İLKOKUL 1. SINIF ÇOCUKLARINDA ASEMPTOMATİK İDRAR YOLU ENFEKSİYONU VE HİPERTANSİYON PREVALANSI
Sevgi MİR, Ahmet KESKİNOĞLU, Neşe ÖZKAYIN, Özmert ÖZDEMİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HEMODİYALİZ TEDAVİSİNDEKİ SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARIN RUHSAL DURUMLARININ VE YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülseren ÜNAL, Ayşegül BİLGE
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AYRILMA ANKSİYETESİ BOZUKLUĞU TANILI BİR GRUP ÇOCUKTA MİZAÇ ÖZELLİKLERİ
Emel BELLİBAŞ, Nagehan BÜKÜŞOĞLU, Serpil ERERMİŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PULMONER HAMARTOMLARDA PAPİLLER PROJEKSİYONLARIN VE MAST HÜCRELERİNİN VARLIĞI (8 OLGULUK ÇALIŞMA)
Nuket ELİYATKIN, Şehnaz SAYHAN, Sibel DEMİR KEÇECİ, Hakan POSTACI, Birgül AVCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
DEV HÜCRELİ FİBROBLASTOM ( 2 OLGU )
Enver VARDAR, Sibel DEMİR, Hakan POSTACI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GÖĞÜS DUVARI HAMARTOMU : Olgu Sunumu
Gülden DİNİZ, Ragıp ORTAÇ, Safiye AKTAŞ, Günyüz TEMİRMünevver HOŞGÖR, İrfan KARACA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

FEMORAL ARTER EMBOLİSİNİN İLK SEMPTOM OLDUĞU SOL ATRİAL MİKSOMA : OLGU SUNUMU
Deniz NART, Funda YILMAZ, Gül YÜCE, Hakan POSACIOĞLU, Yeşim ERTAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SİSPLATİN KEMOTERAPİSİNİ İZLEYEN PERSİSTAN HİPOMAGNEZEMİ VE TETANİ
Fatma ESKİCİOĞLU, Yeşim BAYTUR, Ümit İNCEBOZ, Can POSTACI, Hüsnü ÇAĞLAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A CASE WITH TINEA CORPORIS ET FACIEI DUE TO MICROSPORUM CANIS FROM A SYMPTOMATIC CAT
Derya AYTİMUR, Seciye Eda YÜKSEL, İlgen ERTAM
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A CASE OF DOUBLE AORTIC ARCUS
Remziye TANAÇ, Esen DEMIR, Figen GÜLEN, Ayşe YENIGÜN, Demet CAN, Aytül PARLAR, Ruhi ÖZYÜREK, Ertürk LEVENT, Alp ALAYUNT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
ANADOLU TOPLUMUNDA ÇİNKO ZINC IN ANATOLIAN POPULATION
Baha TANELİ
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]