[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2005, Cilt 44, Sayı 2
Araştırma
ADÖLESAN SIÇAN BEYNİNDE ANTİOKSİDAN ENZİM AKTİVİTELERİ VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİ
Nazan UYSAL, Sevil GÖNENÇ, Ataç SÖNMEZ, İlkay AKSU, Ayça TOPÇU, Berkant Muammer KAYATEKİN, Osman AÇIKGÖZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EFFECTS OF SYSTEMIC FLUORIDE INTAKE ON RAT GASTRIC MUCOSA
Çiğdem ELBEK ÇUBUKÇU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE EFFECT OF TWO DIFFERENT EIGHT-WEEK WALKING PROGRAMS ON AEROBIC CAPACITY, BLOOD LIPID PROFILE, AND HOMOCYSTEINE LEVELS IN MIDDLE-AGED WOMEN
Gürbüz BÜYÜKYAZI, Canan TIKIZ, Cevval ULMAN, Hakan TIKIZ, Bekir Sami UYANIK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SUBKUTAN HEPARİN UYGULAMASINDA İLACIN VERİLİŞ SÜRESİNİN EKİMOZ, HEMATOM VE AGRI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Ayten ZAYBAK, Leyla KHORSHID
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ENDOMETRIAL NEOPLASIA WITH ADJUVANT TAMOXIFEN TREATMENT IN BREAST CANCER PATIENTS : REPORT OF NON-ENDOMETRIOID SUBTYPES
Yıldız ERHAN, Osman ZEKİOĞLU, Mustafa COŞAN TEREK, Levent AKMAN, Aydın ÖZSARAN, Yılmaz DİKMEN, Fatih ŞENDAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SAFRA KESESİ KANSERİNDE TANI VE TEDAVİ: KÖTÜ PROGNOZ
Mehmet YILDIRIM, Nazif ERKAN, A. Kemal KAYAPINAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

131 İNVAZİV DUKTAL KARSİNOM OLGUSUNDA, C-ERBB-2 ARTMIŞ EKSPRESYONUNUN, HİSTOPATOLOJİK VE İMMÜNHİSTOKİMYASAL PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE KARŞILAŞTIRILMASI
Ebru ARABACI, Gülay BİLİR, Işın PAK, Ali E. DEMİRBAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
ISOLATION OF KYTOCOCCUS SEDENTARIUS FROM A CASE OF PITTED KERATOLYSIS
İgen ERTAM, Derya AYTİMUR, Seciye Eda YÜKSEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RHESUS ALLOİMMUNİZASYONU OLAN GEBELİKLERE YAKLAŞIM : OLGU SUNUMU
Sermet SAĞOL, Fuat AKERCAN, Pınar SOLMAZ YILDIZ, Mert KAZANDI, Teksin ÇIRPAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MORGAGNİ HERNİSİ: NADİR BİR AKUT BATIN NEDENİ
Nazif ERKAN, Birgül YILMAZ AVCI, Mehmet YILDIRIM, Alper Fırat POLAT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNVAZİV MOL HİDATİDİFORM : OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR DERLEMESİ
Mustafa Cosan TEREK, Levent AKMAN, Osman ZEKİOGLU, Yılmaz DİKMEN, Yıldız ERHAN, Mustafa ULUKUŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PEUTZ - JEGHERS SENDROMU VE JEJUNAL İNTUSSUSSEPSİYON: BİR OLGUNUN SUNUMU
Özer MAKAY, M. Gökhan ÜNSAL, Erhan AKGÜN, Halit OSMANOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AKRAL MİKSOİNFLAMATUAR FİBROBLASTİK SARKOM (DİSTAL EKSTREMİTENİN MİKSOHYALİN YANGISAL TÜMÖRÜ): OLGU SUNUMU
Enver VARDAR, Sibel DEMİR, Hakan POSTACI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]