[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2006, Cilt 45, Sayı 1
Makaleler
MİKSOPAPİLLER EPENDİMOM (10 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK DEĞERLENDİRMESİ)
Yeşim ERTAN, Deniz NART , Tuncer TURHAN, Ali VERAL , Mehmet ZİLELİ, Taner AKALIN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIÇANLARDA KİMYASAL SİMPATEKTOMİNİN NÖROTOKSİK ETKİSİ
Ayşe TUÇ, İbrahim TUĞLU, Altuğ YAVAŞOĞLU , Tuncay VAROL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE EVALUATION OF THE CAUSES OF HEADACHE IN A PEDIATRIC POPULATION
Aycan ÜNALP, Semra KURUL, Eray DİRİK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SOCIO-DEMOGRAPHIC FEATURES AND EMOTIONAL-BEHAVIORAL PROBLEMS IN A GIRL'S ORPHANAGE IN TURKEY
Aynur PEKCANLAR AKAY, Süha MİRAL, Burak BAYKARA, Beyazıt YEMEZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AMBULATUAR KISA SÜRELİ JİNEKOLOJİK GİRİŞİMLERDE OPİOİD AJAN SEÇİMİ
Semra KARAMAN, Tülin AKARSU, Canan BOR, Vicdan FIRAT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MİDE MUKOZASINDAKİ EOZİNOFİL YOĞUNLUĞU MEVSİMLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU?
Başak DOĞANAVŞARGİL, Ayşe YAZICI, Yeşim ERTAN, Müge TUNÇYÜREK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

  LABORATORY FINDINGS, PHYSICAL and CLINICAL FEATURES OF MYCOPLASMA PNEUMONIAE INFECTIONS. ANALYSIS OF 21 CASES
Figen GÜLEN, Dost ZEYREK, Serdar ALTINÖZ, İmre ALTUĞLU, Mustafa OZCETİN, Remziye TANAÇ, Roza ÇAĞLI, Esen DEMİR
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PROINFLAMMATORY CYTOKINES : ARE THEY USEFULL IN DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PLEURAL EFFUSIONS?
Çiğdem YENİSEY, Serir AKTOĞU, Sabri KALENCİ, F. Onur ERER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

REZEKSİYON UYGULANMIŞ BÜYÜK BOYUTLU PRİMER MEDİASTİNAL KİTLELİ YEDİ OLGUNUN ANALİZİ
Alpaslan ÇAKAN, Özgür SAMANCILAR, Ufuk ÇAĞIRICI, Hakan POSACIOĞLU, Önol BİLKAY, Deniz NART
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Araştırma
KLASİK HODGKİN LENFOMALARDA EBV-LMP 1 EKSPRESYONUNUN HİSTOPATOLOJİK SUBTİPLERE GÖRE DAĞILIMI
Emine SADAL BENZER, Süleyman DEMİR, Gülay BİLİR, Eda Yılmaz AKÇAY, İ. Ebru ARABACI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MITOTIC ACTIVITY, P53 AND BCL-2 PROTEIN IMMUNOREACTIVITY DIFFERENCE BETWEEN
Yeşim ERTAN, Saliha SOYDAN, Murat TOMBULOĞLU, Seçkin ÇAĞIRGAN Ayhan DÖNMEZ , Güray SAYDAM , Mine HEKİMGİL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
TİROİDDE MEME KARSİNOMU METASTAZI: OLGU SUNUMU
Yeşim ERTAN, Deniz NART, Osman ZEKİOĞLU, Hüsnü BUĞDAYCI, Mahir AKYILDIZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SCLEROSING STROMAL TUMOR OF THE OVARY
Nilay ŞEN, Metin AKBULUT, Şermin ÇOBAN, Başak YILDIRIM, Süleyman Ender DÜZCAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]