[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2006, Cilt 45, Sayı 2
Makaleler
PANKREATİK ADENOKARSİNOM VE PANKREATİK İNTRAEPİTELYAL NEOPLAZİLERDE İMMUNOHİSTOKİMYASAL OLARAK p53 VE Ki 67 EKSPRESYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Deniz NART, Yeşim ERTAN, Metin ÇİRİŞ, Murat ZEYTUNLU, Gül YÜCE, Yıldıray YÜZER, Ahmet ÇOKER, Funda YILMAZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PROPOLİS VE ETKEN MADDELERİ OLAN KAFEİK ASİT FENETİL ESTER (CAPE) VE SİNAMİK ASİTİN, İNSAN T HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HÜCRE DİZİSİ (CCRF-CEM)' DE SİTOTOKSİK VE APOPTOTİK ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çığır BİRAY, Cumhur GÜNDÜZ, Berna YILMAZ, Fahri ŞAHİN , Nejat TOPÇUOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ERİŞKİNLERDE KIZAMIK ANTİKOR SEROPOZİTİFLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Şükran KÖSE, Aliye MANDIRACIOĞLU, Ayten EGEMEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GNRH AGONİST TEDAVİSİNİN PREMENOPOZAL MYOMU OLAN KADINLARDA UTERİN ARTER KAN AKIMI ÜZERİNE ETKİSİ
Yeşim BAYTUR, Yıldız UYAR, Barış ÇOBAN, Ümit İNCEBOZ, H.Tayfun ÖZÇAKIR, Hüsnü ÇAĞLAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

CONDYLOMA ACCUMİNATA OLGULARININ ÖZELLİKLERİ, KLİNİK BELİRTİLERİ VE TEDAVİSİNİN GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA İNCELENMESİ
A. Ender YUMRU, Murat BOZKURT, İnci DAVAS ERŞEN, A. Emel ÇÖLGEÇEN ÖNAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNİN MAMOGRAFİK PARANKİM DANSİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
A.Ender YUMRU, Murat BOZKURT, Nuh GÜMÜŞTEKİN, Y.Tahsin AYANOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HEPATOSELLÜLER KARSİNOMLARDA SOMATOSTATİN RESEPTÖR 1 EKSPRESYONU
Gül YÜCE, Deniz NART, Yıldıray YÜZER, Ömer ÖZÜTEMİZ, Galip ERSÖZ, Ulus AKARCA, Yücel BATUR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNGUİNAL HERNİLERDE BASSİNİ ONARIMI İLE POLİPROPİLEN YAMA ONARIMININ KARŞILAŞTIRILMASI: RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Mehmet YILDIRIM, Alper BOZ, Alper F POLAT, Nazif ERKAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

NÖROŞİRÜRJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GÖRÜLEN HASTANE ENFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Meltem Işıkgöz TAŞBAKAN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Hüsnü PULLUKÇU, Şöhret AYDEMİR, Alper TÜNGER, Taşkın YURTSEVEN, Çağrı BÜKE
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EPİTELİAL OVARYUM KANSERLERİNE EŞLİK EDEN OVARYAN ENDOMETRİOZİS
Deniz ÖZTEKİN, Sefa KURT, Şivekar TINAR, Onur KARALTI, Hakan CAMUZCUOĞLU, Sevil SAYHAN, Özgür ÖZTEKİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
PANKREAS ADENOSKUAMÖZ KARSİNOMU (OLGU SUNUMU)
Egemen AKINCIOĞLU, Emine SADAL BENZER, Gülay BİLİR DİLEK, Işın PAK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HUNTINGTON HASTALIĞI: İKİ OLGU
Nurşen KÖMÜRCÜLÜ, Aysun İNCE, Ebru BAKAR, Hikmet YILMAZ, İnanç KARAPOLAT, Deniz SELÇUKİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KEMİK METASTAZI İLE TANI KONULMUŞ METASTATİK RENAL HÜCRELİ KARSİNOM OLGUSU
Güven ÜSTÜN, Burak TURNA, Kaan AKBAY, Başak DOĞANAVŞARGİL, Bülent SEMERCİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]