[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2000, Cilt 39, Sayı 2
Araştırma
1994-1996 YILLARI ARASINDA SİVAS'TA GÖRÜLEN İNTİHAR OLGULARININ ADLİ TIP AÇISINDAN İNCELENMESİ
Mustafa TÜRKER, Fatma YÜCEL BEYAZTAŞ, Bora BOZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İN VİTRO GLUKOZ KATARAKTI OLUŞTURULMUŞ TAVŞAN LENSLERİNİN PROTEİN ÇÖZÜNÜRLÜK ÖZELLİKLERİNE TAURİN'in ETKİSİ
Sibel KONYALIOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HEMORAJİK ŞOKTA FAGOSİTÎK AKTİVİTE
Ahmet ÇELİK, Ahmet KESKİNOĞLU, Dilek ERDENER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İDİYOPATİK MENTAL RETARDASYONLARDA FRAJİL-X SENDROMU ARAŞTIRILMASI
Cumhur GÜNDÜZ, Özgür ÇOĞULU, Cihangir ÖZKINAY, Sarenur TÜTÜNCÜOĞLU, Gül SAPMAZ, Mehmet KÖSEM, Ferda ÖZKiNAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AYDIN YÖRESİNDE ON YEDİ YAŞ ÜSTÜ KİTLEDE SİGARA İÇİMİ VE HİPERTANSİYONLA BİRLİKTELİĞİ
Hulki Meltem SÖNMEZ, Okay BAŞAK, Celalettin CAMCI, Recep BALTACI, H.Şebnem KARAZEYBEK, Figen YAZGAN, ismail ERTİN, Ş. Çağlayan ÇELİK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ERİŞKİN AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ OLGULARDA YOĞUN İNDÜKSİYON KEMOTERAPİSİ SONUÇLARI
Murat TOMBULOĞLU, Seçkin ÇAĞIRGAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BÖBREK TÜMÖRLERİNDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİYLE EVRELEMENIN PATOLOJİK EVREYLE UYUMLULUĞU
Çağ ÇAL, Derya KESKİN, Mustafa DELİBAŞ, Refik KİLLİ, Ceyhun ÖZYURT, Oktay NAZLI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ
Sermet SAĞOL, Halit VİDİNLİ, Uçar ASENA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

lUGR'DE KOMPLİKASYONLARIN ÖNLENMESİNDE DOPPLER UMBİLİKAL VELOSİMETRİNİN ÖNEMİ
Hüseyin YILMAZ, Sermet SAĞOL, Ömer DİNÇER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RETROPERÎTONOSKOPİK RENAL KİST EKSİZYONU
Hakan GEMALMAZ, Ömer ÖGE, Mehmet GÜREL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MUTASYONEL DİSFONİYE YAKLAŞIM VE SONUÇLARIMIZ
Atilla YAVUZER, Fatih ÖĞÜT, Derya KOLCULAR, Fazıl APAYDIN, Raşit MİDİLLİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
ERKEN EVRE MİDE KANSERİNDE PİLOR KORUYUCULU MİDE REZEKSİYONU (OLGU SUNUMU)
Adem GÜLER, Özer İLKGÜL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ANGİOMATOİD (MALİGN) FİBRÖZ HİSTİOSİTOM: OLGU SUNUMU
Enver VARDAR, Enver İLHAN, Özgül ÖZGÜDER, Hakan POSTACI, Hayati ŞENGÜDER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PARATİROİD KARSİNOMU : OLGU SUNUMU
Muhan ERKUŞ, Hedef ÖZGÜN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]