[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2006, Cilt 45, Sayı 3
Makaleler
İNTERFAZ HÜCRELERİNDE FLÜORESAN IN-SITU HİBRİDİZASYON YÖNTEMİ İLE ANÖPLOİDİ ARANMASI
Tufan ÇANKAYA, Cumhur GÜNDÜZ, Ferda ÖZKINAY, Özgür ÇOĞULU, Sermet SAĞOL, Cihangir ÖZKINAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EVDE HİPERHİDROZ TEDAVİSİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR İYONTOFOREZ CİHAZI
Murat PEHLİVAN, Tuğrul DERELİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KİŞNİŞ (CORIANDRUM SATIVUM L.) UÇUCU YAĞ EKSTRESİNİN LETAL DOZ DÜZEYLERİ İLE ANTİENFLAMATUVAR AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI
Hanefi ÖZBEK, Aydın HİM, Didem TÜRKÖZÜ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BİR HERBİSİT OLAN 2,4-D (DİKLOROFENOKSİASETİK ASİT)' in SIÇANLARDA TESTİS DOKUSU ÜZERİNE ETKİSİ
Ebru ÖZDAŞ, Utku ATEŞ, Yiğit UYANIKGİL, Meral BAKA, Altuğ YAVAŞOĞLU, Songül BİÇER, Gürsel ERGEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EFFECT OF HEPARIN ON HUMAN SKIN FIBROBLAST PROLIFERATION IN VITRO
Berna YILMAZ, Çığır BİRAY AVCI, Cumhur GÜNDÜZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SURVEY OF DERMATITIS CASES DUE TO CEMENT IN SUFFIAN CEMENT FACTORY
EFFAT KHODAEIANI, MEHDI AMIRNIA, SHAHLA BABAINEJAD
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EGE ÜNİVERSİTESİ ORGAN NAKLİ MERKEZİNDE KARACİĞER TRANSPLANTASYONU ALICI VE DONÖRLERİNDEKİ FAKTÖR V LEİDEN GEN MUTASYONUNUN PREVALANSI
Zuhal EROĞLU, Çığır BİRAY AVCI, Murat KILIÇ, Buket KOSOVA, Erdal ÖZEN, Cumhur GÜNDÜZ, Nejat TOPÇUOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ABDUSENS PARALİZİSİNE BAĞLI ABDÜKSİYON KISITLILIĞINDA VERTİKAL REKTUS KASLARININ TAM TRANSPOZİSYONUNUN ETKİNLİĞİ
İbrahim ERBAĞCI, Kıvanç GÜNGÖR, Seydi OKUMUŞ, Necdet BEKİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
MEMENİN HİSTİOSİTOİD KARSİNOMU: BİR OLGU SUNUMU
Metin AKBULUT, Osman ZEKİOĞLU, Necmettin ÖZDEMİR, Levent YENİAY, Murat KAPKAÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ERİŞKİN BİR HASTADA DEMONSTRACTİF RADYOGRAFİK BULGULARIYLA PRİMER TÜBERKÜLOZ
Gürsel ÇOK, Ayşegül BAYSAK ALPAYDIN, Fatih TEKİN, Tülin AYSAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TİROİD HEMİAGENEZİSİ: GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ BİZİ YANILTABİLİR Mİ?
Gökhan ÜNSAL, Özer MAKAY, Özgür KIRDÖK, Gökhan İÇÖZ, Mahir AKYILDIZ, Enis YETKİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OTOLOG KEMİK İLİĞİ NAKLİ UYGULANAN BİR HASTADA GELİŞEN CMV ENFEKSİYONU
Bilgin ARDA, Şebnem ÖZKÖREN ÇALIK, Ayşın ZEYTİNOĞLU, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Mahmut TÖBÜ, Hüsnü PULLUKÇU, Filiz BÜYÜKKEÇECİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PEELİNG SONRASI İNDÜKLENEN DİSKOİD LUPUS ERİTEMATOZUS OLGUSU
Tuğrul DERELİ, Figen YAZKAN AKIN Can CEYLAN, İlgen ERTAM, Yeşim GERZİLE, Taner AKALIN, Sibel ALPER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]