[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 1
Makaleler
THE EPIDEMIOLOGY OF HEPATITIS A INFECTION IN THE POPULATION OF BORNOVA, IZMIR, TURKEY
Ferda ÖZKINAY, Zafer KURUGÖL, Güldane KOTUROĞLU, Tijen ÖZACAR, İmre ALTUĞLU, Fadıl VARDAR, Cumhur GÜNDÜZ, Cihangir ÖZKİNAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ANTALYA İL MERKEZİNDEKİ ÖĞRENCİLERDE BOY KISALIĞI PREVALANSI VE BOY PERSENTİL EĞRİLERİ
Doğa TÜRKKAHRAMAN, İffet BİRCAN, Sema AKÇURİN, Özgür TOSUN, Osman SAKA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TERS AKIMLI DORSAL METAKARPAL FLEP KLİNİK UYGULAMALARI
Taçkın ÖZALP, Hüseyin S. YERCAN, Cengizhan KURT, Oğuz ÖZDEMİR, Erhan COŞKUNOL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A STUDY OF DERMATOPHYTOSIS INFECTIONS IN DERMATOLOGY CLINIC OF SINA HOSPITAL – TABRIZ
Shahla Babaie NEJAD, Effat KHODAEIANI, Mehdi AMIRNIA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE EFFECT OF A MONOAMINE OXIDASE (MAO)-B INHIBITOR; PARGYLINE ON OXIDANT STRESS/ ANTIOXIDANT STATUS IN AGING RAT TISSUES
Gülinnaz ALPER, Mert ÖZGÖNÜL, Ferhan SAĞIN, Seda V. İRER, Biltan ERSÖZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DİAGNOSTİK PERİTON LAVAJI; TARİHE Mİ KARIŞIYOR?
Mircelal KAZIMİ, Özer MAKAY, Özgür FIRAT, Barış GÜRCÜ, Taylan SEZER, Gökhan İÇÖZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUKLARDA ANEMİ SIKLIĞI VE ENFEKSİYON ANEMİ İLİŞKİSİ
Zühre KAYA, Türkiz GÜRSEL, Recep BOZKURT, Ülker KOCAK, Yusuf ZİYA ARAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AKCİĞERİN KARSİNOİD TÜMÖRLERİ: CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARI
Alpaslan ÇAKAN, Banu AKTİN, Gürsel ÇOK, Ufuk ÇAĞIRICI, Ali VERAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
AKREP SOKMASI VE İMMUN SERUM-TETANUS AŞISI UYGULAMASI SONRASINDA GELİŞEN BİR AKUT SENSORİ-MOTOR POLİNÖROPATİ OLGUSU
Nurşen KÖMÜRCÜLÜ, Ebru BAKAR, Hatice MAVİOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

NUKHAL - TİP FİBROM: OLGU SUNUMU
Nuket ELİYATKIN, Sibel DEMİRKEÇECİ, Selin CANPOLAT, Ahmet NART, Hakan POSTACI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OTOZOMAL RESESİF POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞI: OLGU SUNUMU VE LİTERATÜR TARAMASI
Gülden DİNİZ , Ragıp ORTAÇ, Safiye AKTAŞ, Gürcan ERBAY, Tülay TOS
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PRİMER APPENDİKS ADENOKARSİNOMU VE TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ KARSİNOMU; 2 OLGU SUNUMU
Evrim Gümüç BERKEL, Gülay Bilir DİLEK, Emine BENZER, Süleyman DEMİR Muzaffer YILDIRIM, Tulu KEBAT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

APLASTİK ANEMİLİ BİR OLGUDA MUKORMİKOZ
Meltem Işıkgöz TAŞBAKAN, Bilgin ARDA, Nur Akad SOYER, Oğuz Reşat SİPAHİ, Gülşen KANDİLOĞLU, Murat TOMBULOĞLU, Sercan ULUSOY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]