[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 2
Makaleler
Germ hücreli tümörlere eşlik eden intratübüler germ hücre neoplazisi
Bilir G, Çakır E, Benzer E, Pak I, Kebat T, Ardıç F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İzmir körfezinde yaşayan kaya balıklarında (gobius niger) solungaç dokusunda oluşabilecek toksik etkinin ışık mikroskobik incelenmesi
Katalay S, Tuğlu İ, Minareci E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Farklı frekanslardaki ve şiddetlerdeki işitsel uyaranların insanda basit reaksiyon zamanına etkileri
Binboğa E, Pehlivan M, Çelebi G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sıçan torasik aortları vasküler reaktivite cevapları bozulmadan soğukta saklanabilir
Anacak Yetik G, Erol A, Çınar G M, Catravas D.J.
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Geleceğin cerrahi asistanı tıp eğitimi sırasında cerrahi stajından yeterli yararlanıyor mu?
Makay Ö, Yazıcı P, Sözbilen M, Kaplan H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik ayakta değişen basınç noktalarının pedografi ile saptanması
Öğce F, Dallı D, Özyalçın H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hepatit C virusu ile infekte hastalarda hepatit A ve hepatit B virus serolojileri
Demirtürk N, Demirdal T, Altındiş M, Aşçı Z
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Familial mediterranean fever in the differantial diagnosis of pediatric acute scrotum
Makay B B, Kefi A, Ünsal E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Lipoma of the ovary: a case report and review of the literature
Akbulut M, Zekioglu O, Terek M, Özdemir N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Dyke-Davidoff – Masson sendromu: bir olgu sunumu
Ünalp A, Aydoğan A Ö
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A critical evalution of imaging findings in parathyroid adenoma
Akgün A, Makay Ö, Mutukoca N, Akyıldız M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ganglionopati nedeni: sjögren sendromlu bir olgu
Korkut BIÇAK N, Bayam F E, Çolakoğlu Z
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Parotis karsinosarkomu (parotisin gerçek malign miks tümörü) : olgu sunumu
Sarı A A, Ermete M, Çallı A, Katılmış H, Çallı Ç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]