[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2007, Cilt 46, Sayı 3
Makaleler
İlk yıl asistanı aydınlatılmış onam alabilir mi?
Makay Ö, Samancılar Ö, Terek C. M, Apaydın A, Palamar M, Dökümcü Z , Şimşir A, İçöz G, Kaplan H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İzmir ilinde hava kirliliğinin yıllar itibariyle karşılaştırılması
Doğan F, Kitapçıoğlu G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluation of angiogenesis in urothelial carcinoma of bladder and its relation with prognostic factors
Sarı A, Ermete M, Dağ F, Çallı A, Bölükbaşı A, Girgin C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Postmenopozal kadınlarda Tibolon'un tolerebilitesi, vajinal kanama oranı ve meme semptomları
Kazandı M, Akman L
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Denizli'deki 6-7 yaş okul çocuklarında allerjik hastalıklarının prevalansları
Akcay A, Tamay Z, Dağdeviren E, Zencir M, Ones U, Guler N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Gebelerde grup B streptokok kolonizasyonu ve antimikrobiyal direnç paterni
Karakuş M, Karaca Derici Y, Günçiner Ş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Etkin bir sunum yapmanın öyküsü
Şahin H.
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Papiller sinsityal metaplazi ve villoglandüler endometrioid adenokarsinom birlikteliği
Akbulut M, Zekioğlu O, Terek C. M, Özdemir N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ectopic thoracic kidney: a case report
Yazıcı B, Akgün A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Granülomatöz karaciğer hastalıkları: üç olgu
Şenol Ş, Taşbakan M.I, Pullukçu H, Arda B, Yamazhan T, Büke Ç, Ulusoy S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Unilateral double kidney with contralateral supernumerary kidney which found incidentally
Mutlubas F, Mir S, Sevinc E, Türker Ö
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Deri infeksiyonu sonrası staphylococcus aureus spondiliti: bir olgu sunumu
Suntur B.M, Sipahi O.R, Çallı C, Dalbastı T, Büke Ç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Jeneralize verrü tedavisinde sistemik interferon alfa - 2a: bir olgu sunumu
Ertam İ, Ertekin B, Ünal İ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]