[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2008, Cilt 47, Sayı 1
Araştırma
Nimesulidin hepatotoksik etkisinin sıçanlarda araştırılması
Sözer S, Karadağlı F, Ortaç R, Lermioğlu F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ewing Sarkomunda P-glikoprotein Ekspresyonunun Prognostik Anlamı
Sezak M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Konjenital miyastenik sendromlarda elektrofizyolojik özellikler
Serap M, Uludağ B, Karasoy H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Periorbital bölge defektlerinin onarımında alın fleplerinin kullanımı
Bilen T B, Fırat C, Kılınç H, Gürlek A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Rektal prolapsus deneyimimiz : 27 yılda 68 vaka
Çalışkan C, Korkut A M, Fırat Ö, Akgün E, Osmanoğlu H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

5-15 yaş çocuklarda serum lipid düzeyi ve etkileyen faktörler
Savar S, Taşar M.A, Tıraş U, Dallar Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Antiepileptik tedavi alan çocuklarda serum hormon düzeyleri
Yeşiltepe Mutlu G R, Vitrinel A, Ağzıkuru T, Cömert S, Edağ G Ç, Akın Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Bir kadavrada musculus sternalis ve klinik yaklaşımlardaki önemine bakış
Üçerler H, İkiz Z.A.A, Bilge O, Orhan M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ailevi Akdeniz ateşi ve periarteritis nodosa birlikteliğinde gelişen karaciğer ve böbrekte subkapsüler hematom ve hemanjiom rüptürü
Sayın B, Yıldırım N, Soydinç P, Dede D
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Subserosal mass-like adenomyosis: is it polypoid endometriosis?
Akbulut M, Ege B Ç, Bir F, Soysal S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Periduktal stromal sarkom
Yiğit S, Kuş Z, Uyaroğlu A M, Kamer E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Atipik bir pigmente bazal hücreli karsinoma olgusu ve tanıda dermoskopinin yeri
Karaarslan K I, Türkmen M, Akalın T Gençoğlan G, Özdemir F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elastofibroma dorsi: report of a case and review of the literature
Akbulut M, Düzcan E, Bayramoğlu H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Uzun süreli sistemik steroid kullanımına bağlı gelişen yaygın bir tinea inkognito olgusu
Çiçek D, Kandı B, Uçak H, Dertlioğlu S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]