[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2004, Cilt 43, Sayı 3
Araştırma
METABOLİK DURUMUN GLOBAL İSKEMİ VE REPERFÜZYONDA BEYİN HASARINA ETKİSİ
Ibrahim TUĞLU, Kamil VURAL, Eniz CEZAYİRLİ, Tuncay VAROL, Kemal ÖZBILGIN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YÜKSEK YERÇEKİMİ KOŞULLARININ YENİDOĞAN RAT BEYİN GELİŞİMİNE ETKİSİNİN STEREOLOJİK, MORFOLOJİK VE HİSTOKİMYASAL AÇIDAN İNCELENMESİ
Tuncay VAROL, M. ibrahim TUĞLU, Seda VATANSEVER, Enis CEZAYİRLİ, Ertuğrul TATLISUMAK, Ceyda HAYRETDAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YENİDOĞAN RAT BEYNİNDE GELİŞİM DÖNEMİNDE YÜKSEK YERÇEKİMİNE BAĞLI ZONULA OCCLUDENS (TIGHT JUNCTION) YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİNİN İNCELENMESİ
M. ibrahim TUĞLU, Enis CEZAYİRLİ, Tuncay VAROL, Ertuğrul TATLISUMAK, Seda VATANSEVER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EGE ÜNİVERSİTESİ ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNE HİRSUTİZM ŞİKAYETİYLE BAŞVURAN KADINLARDA GEÇ BAŞLANGIÇLI KONJENİTAL ADRENAL HİPERPLAZİ ORANI
Füsun SAYGILI, Ayşin ÖGE, Candeğer YILMAZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

UPPER GASTROINTESTINAL ENDOSCOPIC FINDINGS AND HELICOBACTER PYLORI INFECTION IN CHILDREN WITH RECURRENT ABDOMINAL PAIN
Yesim ÖZTÜRK, Benal BÜYÜKGEBİZ, Nur ARSLAN, Erdener ÖZER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

POSTOPERATİF RADYOTERAPİ UYGULANAN ENDOMETRİUM KANSERLİ OLGULARDA TEDAVİ SONUÇLARI VE PROGNOSTİK FAKTÖRLER : 509 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arif ARAS, Özlem DEMİR, Ayfer HAYDAROĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PANKREAS PSÖDOKİSTLERİNE GÜNCEL YAKLAŞIM : 39 OLGULUK SERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ VE GÜNCEL LİTERATÜR BİLGİLERİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Metin KAPAN, Selin KAPAN, Ali Vedat DURGUN, Ertuğrul GÖKSOY, Sadık PEREK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

REKTO-SİGMOİD KANSERLERDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ: İLK SONUÇLARIMIZ
Erhan AKGÜN, Sinan ERSİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MULTİFOKAL PELVİK MALİGNİTE : OLGU SERİSİ
Mustafa Coşan TEREK, Yılmaz DİKMEN, Osman ZEKİOĞLU, A. Aydın ÖZSARAN, Levent AKMAN, Yıldız ERHAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
PRENATAL TANIDA SAPTANAN SATELLİTLİ Y KROMOZOMUNUN (Yqs) DEĞERLENDİRİLMESİ
Tufan ÇANKAYA, Çığır BİRAY, Cumhur GÜNDÜZ, Özgür ÇOĞULU, Derya ERÇAL, Cihangir ÖZKINAY, Ferda ÖZKINAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

CITRULLINEMIA ASSOCIATED WITH CONGENITAL HYPOTHYROIDISM
Hande GÜLCAN, Uğur BIÇAK, Ayşehan AKINCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SERVİKAL VERTEBRANIN OSTEOİD OSTEOMASI : Olgu Sunumu
Nuket ELİ YATKIN, Mehtap ÇETİNEL, Hakan POSTACI, Nuri EREL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

COLLECTING DUCT (BELLINI DUCT) CARCINOMA OF KIDNEY : TWO CASE REPORTS
Aylin Orgen ÇALLI, Ayşegül Akder SARI, Murat ERMETE, Filiz DAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]