[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2001, Cilt 40, Sayı 1
Araştırma
İN VİTRO GLUKOZ KATARAKTI OLUŞTURULMUŞ TAVŞAN LENSLERİNDEKİ GLUTATYON VE LİPİD PEROKSİDASYON DÜZEYLERİNE TAURİN' İN ETKİSİ
Sibel KONYALIOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RENAL GREFT BİYOPSİLERDE TÜBÜLER VAKUOLİZASYON VE ÖNEMİ
Sait ŞEN, Gülçin BAŞDEMİR, Hüseyin TÖZ, Cüneyt HOŞCOŞKUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TANISAL SİTOLOJİDE İMMUNOSİTOKİMYANIN YERİ
Ali VERAL, Deniz NART, Özden GÜNEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AMİLOİDOZİSİN HİSTOPATOLOJİK TANISINDAKİ ZORLUKLAR
Sait ŞEN, Yeşim ERTAN, Mural Bülent ALKANAT, Funda YILMAZ, Gülçin BAŞDEMİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUKLUK ÇAĞI BAŞ AĞRILARININ PSİKOSOSYAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Serpil ERERMİŞ, Nagehan BÜKÜŞOĞLU, Sarenur TÜTÜNCÜOĞLU, Figen OKSEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÖZOFAGUS VARİS KANAMASI KONTROLUNDA TERLİPRESSİN VE SOMATOSTATİNİN ETKİNLİKLERİ
Rukiye VARDAR, Zeki KARASU, Ulus AKARCA, Galip ERSÖZ, Nermin KILINÇSOY, Ömer ÖZÜTEMİZ Yücel BATUR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SIK GÖRÜLEN DEĞİŞKEN İMMUN YETERSİZLİK: OLGULARIN KLİNİK, LABORATUVAR VE İZLEM BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ferah GENEL, Güzide AKSU, Arzu KÜTÜKÇÜLER, Ceyhun DİZDARER, Suat ÇAĞLAYAN, Necil KÜTÜKÇÜLER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MİDE GÜDÜK KANSERLERİ
Adem GÜLER, Mehmet ERİKOĞLU, Oktay TEKEŞİN, Ömer ÖZÜTEMİZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SPİNAL ARTERİOVENÖZ MALFORMASYONLAR: MRG BULGULARI
Cem ÇALLI, Ömer KİTİŞ, Nilgün YÜNTEN, Mustafa PARILDAR, Ahmet MEMİŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SEREBRAL İNFARKTLARDA DİFUZYON AĞIRLIKLI MRG
Cem Çallı, Ahmet Yeşildağ, Ömer Kitiş, Nilgün Yünten
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
YUMUŞAK DOKU REKONSTRÜKSİYONUNDA SERBEST LATİSSİMUS DORSİ FLEBİ UYGULAMALARI
Cüneyt ÖZEK, Özgür ERDEM, Ufuk BİLKAY, Ulvi GÜNER, Naci ÇELİK, Mehmet ALPER, Ecmel SONGUR, Yalçın AKIN, Arman ÇAĞDAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

HASHIMOTO TİROİDİTİNDE ATORVASTATİN İLE İNDÜKLENEN MİYOPATİ : OLGU SUNUMU
Ali KOKULUDAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

WOLF-HIRSCHORN SENDROMU: OLGU SUNUMU
Özgür ÇOĞULU, ZüIal ÜLGER, Tufan ÇANKAYA, Cumhur GÜNDÜZ, Ferda ÖZKINAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

NEU-LAXOVA SENDROMU : OLGU SUNUMU
Tufan ÇANKAYA, Ferda ÖZKINAY, Özgür ÇOĞULU, Cumhur GÜNDÜZ, Cihangir ÖZKINAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PANKREATİK GASTRİNOMA: OLGU SUNUMU
Sevil SAYHAN, Nilgun DİCLE Hasan SAYHAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]