[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2008, Cilt 47, Sayı 2
Araştırma
Üniversite öğrencilerinin bilgisayar kullanımına birey sağlığı kapsamında genel bakış açıları
Özmutaf M N, Özgür Z, Gökmen F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Manisa Doğumevinde doğum yapan kadınların doğurganlık öyküleri, aile planlaması davranışı ve doğum sonrası aile planlaması danışmanlığı
Kitapçıoğlu G, Yanıkkerem E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Annelerin sünnet hakkındaki davranış ve bilgi düzeylerinin incelenmesi
Yılmaz Y, Özsoy S A, Ardahan M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ΔF508, ΔI507 ve F508C kistik fibroz mutasyonlarının gerçek-zamanlı multipleks PCR ile hızlı analizleri
Çoğulu Ö, Özkınay F, Özkınay C, Topçuoğlu N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Crohn hastalığı ve EÜTF Proktoloji Bilim Dalı deneyimi
Çalışkan C, Akgün E, Makay Ö, Korkut M A, Osmanoğlu H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İnterstisyel akciğer hastalıklarının tanısında videotorakoskopik ve açık akciğer biyopsilerinin karşılaştırılması
Turhan K, Yoldaş B, Samancılar Ö, Çakan A, Çağırıcı U
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ewing sarkomunda prognoz klinik ve histolojik bulgular ile belirlenebilir mi?
Sezak M, Öztop F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Karaciğer travmasına yaklaşımda intraoperatif doppler ultrasonografi ile metilen mavisinin kombine kullanımı
Aydın U, Yazıcı P, Yeniay L, Özsoy M, Çoker A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Succesfull thyroid cancer surgery in Glanzmann's disease: report of a case
Makay Ö, Kırdök Ö, İçöz G, Akyıldız M, Yetkin E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Wolfram sendromu tanısı alan iki kardeş olgunun retrospektif incelemesi
Davutoğlu M, Karabiber H, Güler E, Çıtırık D, Özbek A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The cause of persistent fever in a case of meningoencephalitis: infected splenic cyst
Tosun F A, Aydoğdu A, Eliaçık K, Çeçen E, Köseoğlu K
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Mediastinal ostesarkom metastazı
Aktin B, Çağırıcı U, Çakan A, Veral A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Erken cerrahi tedaviden fayda gören bir Sturge - Weber sendromu olgusu
Ünalp A, Uran N, Erşahin Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]