[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2008, Cilt 47, Sayı 3
Araştırma
Görsel uyartılmış potansiyel kaydında fototransistörlü tetikleme yöntemi
Akay A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Tiroit sintigrafilerinde piramidal lobun görülme sıklığı
Güllü D, Utlu Y, Özkan H, Çiftçi N, Aktaş H, Ersoy E, Özkılıç H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Gastrointestinal stromal tümörlerde histopatolojik değerlendirme “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı'nın 1992-2007 yılları arasındaki deneyimi”
Doğanavşargil B, Akalın T, Sezak M, Alkanat B M, Kandiloğlu G, Tunçyürek M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Primer ve metastatik akciğer tümörlerinin ayırıcı tanısında tiroid transkripsiyon faktör-1 ekspresyonunun önemi ve güvenilirliği
Nart D, Sarsık B, Doğanavşargil B, Sezak M, Yaman B, Çiriş M, Veral A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sosyoekonomik düzeyi düşük çocuklardaki toplum kaynaklı pnömonilerde A vitamini ve çinko düzeyleri
Saç R, Doğan F, Saraçoğlu D, Taşar M A, Bostancı İ, Dallar Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The Peritoneal Equilibration Test (PET) in Children
Yavaşcan Ö, Kara O D, Anıl M, Aksu N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Akut gastroenteritli çocuklarda klinikte varsayılan ve gerçek dehidratasyonun karşılaştırılması
Saç R, Dallar Y, Sarıyıldız E, Aral Y Z, Acar B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Gastrointestinal stromal tümör kuşkusu yaratan inflamatuvar fibroid polip
Doğanavşargil B, Özsan N, Akalın T, Ersin S, Aydın A, Tunçyürek M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Gaucher hastalığı ve demir eksikliği anemisi
Uçar Ş, Zorlu P, Arık E, Yaralı N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İntralober akciğer sekestrasyonu
Ceylan K C, Öztürk T, Usluer O, Başok O
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Tekrarlamanın korunduğu Broca afazisi
Değirmenci Y, Koçer A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ender bir karında kitle nedeni - mezenterik fibromatosis
Sözbilen M, Çalışkan C, Fırat Ö, Korkut M A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Organized pneumonia mimicking pediatric chest wall tumors
Mutafoğlu Uysal K, Güneş D, Uzuner N, Ölmez D, Babayiğit A, Çakmakçı H, Özgüven A A, Özer E, Olgun N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]