[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2000, Cilt 39, Sayı 3
Araştırma
BETA TALASEMİ MUTASYON TİPLERİNİN MOLEKÜLER ANALİZİ
Berna YILMAZ, Zuhal BALIM, Ferda ÖZKINAY, Cumhur GÜNDÜZ, Nuray ALTINTAŞ, Yeşim AYDINOK, Nejat TOPÇUOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

METAPLAZİK ÜROTELİAL LEZYON - NEFROJENİK ADENOM
Sait ŞEN, Taner AKALIN, Çağ ÇAL, Gülsen KANDİLOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Aliye MANDIRACIOĞLU, Emel LÜLECİ, Aybügen LEBLEBİCİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ANESTEZİ ALTINDA SPONTAN SOLUNUM YAPAN KOBAYLARDA EKSPİRASYON GAZLARININ ANALİZİ VE VENTİLASYON ÖLÇÜMÜ İÇİN BİR DENEYSEL DÜZENEK
Mustafa ÖZBEK, Tamer ZEREN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MİKOBAKTERİUM TÜBERKÜLOZİS'LI OLGULARDA SERUM ÇİNKO VE BAKIR DÜZEYLERİ
Halil DÜZOVA, A. Alev KARAGÖZLER, M. Sait TEKEREKOĞLU, M. Hanifi EMRE
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AKNE VULGARİS'DE İSOTRETİNOİN TEDAVİSİ İLE ALINAN SONUÇLAR
ilgen ERTAM, Sibel ALPER, Can CEYLAN, İdil ÜNAL, Sezer ERBOZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İZMİR EGEKENT SAĞLIK OCAĞI POLİKLİNİĞİ'NE BAŞVURAN HASTALARDA HİPERKOLESTEROLEMİ SIKLIĞI VE HİPERKOLESTEROLEMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİ
Ece KESTELLİ MAMUREKLİ, Gönül DİNÇ, Cemil ÖZCAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AKUT BRONŞIAL ASTMALI HASTALARIN TAKİBİNDE SERUM EOZINOFILIK KATYONIK PROTEİN SEVİYELERİ
Güray SAYDAM, Ali KOKULUDAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ALLERJİK RİNİTLİ HASTALARDA NONSPESİFİK BRONŞ HİPERREAKTİVİTESİ VE SERUM EOSİNOFİLİK KATYONİK PROTEİN İLE İLİŞKİSİ
Ali KOKULUDAĞ, Nihal ERDEM, Münevver ERDİNÇ, Ender TERZİOĞLU, Filiz SEBİK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KALSİFİKASYON GÖSTEREN SEREBRAL PATOLOJİLERDE MRG'DE T1 AĞIRLIKLI SEKANSTA HİPERİNTENSİTE İZLENEN LEZYONLAR
Cem ÇALLI, Recep SAVAŞ, Ömer KİTİŞ, Nilgün YÜNTEN, Hüdaver ALPER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

TANISAL BİYOPSİ VE RADİKAL PROSTATEKTOMİ MATERYALLERİNDE BELİRLENEN GLEASON SKORLARININ UYUMU
Gürhan GÜNAYDIN, Çağ ÇAL, Mustafa DELİBAŞ, Derya KESKİN, Mine HEKİMGİL, ibrahim CÜREKLİBATIR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PEYRONİE HASTALIĞININ CERRAHİ TEDAVİSİNDE TUNİCA VAGINALİS GREFT KULLANIMI
İzzet KOÇAK, Mehmet DÜNDAR, Haluk EROL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
PROTEUS SENDROMU (OLGU SUNUMU)
Ferda ÖZKINAY, Özgür ÇOĞULU, Nuri BAYRAM, Cumhur GÜNDÜZ, Cihangir ÖZKINAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ESTEZİYONÖROBLASTOM (OLGU SUNUMU)
Alaattin YURT, Melahat SÖNMEZ, Haldun VAHAPOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

GEBELİK VE ADNEKSİAL TORSİYON (OLGU SUNUMU)
İzzet MARAL, Murat İNAL, Ercan KORU, Nurgül BAŞOĞUL, Ömer BAŞOĞUL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]