[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2009, Cilt 48, Sayı 1
Araştırma
Sıçan midesinde leptin ekspresyonunun immunohistokimyasal olarak gösterilmesi
Gülle K, Uyanıkgil Y, Karaöz E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Zemin aktivitesi değerlendirilmesinde kantitatif elektroensefalografi analiz yöntemi
Mülayim S, Uludağ B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Coagulation parameters in children with acute immune thrombocytopenic purpura
Balkan C, Kavaklı K, Karapınar D
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diferansiye tiroit kanserlerinin takibinde tiroglobulin otoantikorunun önemi
Akgün A, Yazıcı B, Erdim Ö, Yararbaş Ü, Özkılıç H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğer rezeksiyonu öncesi preoperatif değerlendirme
Turhan K, Karapolat H, Eyigör S, Özdil A, Çakan A, Çağrıcı U
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kene ısırığı nedeniyle başvuran olguların değerlendirilmesi
Arıkan İ, Tıraş Ü, Saraçoğlu D, Taşar M A, Dallar Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hemşirelik Yüksek Okulu 1.ve 4. sınıf öğrencilerinin vajinal akıntı ve bireysel hijyen hakkındaki bilgi düzeyleri
Ardahan M, Bay L
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Invasive pulmonary aspergillosis in an immunocompetent infant associated with short term steroid
Erdemir A, Babayiğit A, Olmez D, Uzuner N, Karaman Ö, Makay B, Anal Ö
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Clinical dilemma on retropharyngeal cellulitis and croup
Saz E U, Erdemir G, Ozen S, Aydoğdu S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Herediter hemorajik telenjiektazili bir hastada portosistemik şant ve renkli Doppler görünümü
Demir S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik ayak gelişen ve üriner sistem kandidozu olan bir olgu sunumu
Meltem T, Bengü G T, Derya A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hipereozinofilik dermatit
Dereli T, Kılınç Karaarslan I, Türkmen M, Kazandı A C, Alper S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hiperimmünglobulin E sendromlu bir olguda molluskum kontagiosum ve cidofovir tedavisi
Edeer Karaca N, Aksu G, Kütükçüler N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]