[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2009, Cilt 48, Sayı 2
Araştırma
The effects of 1 mT and 5 mT static magnetic fields on platelet aggregation
Sağdilek E, Sebik O, Çelebi G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluation of the polymorphisms of genes affecting thrombosis throughout sepsis in children
Cogulu O, Onay H, Gunduz C, Ekmekci A, Atlihan F, Ozkinay F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kolon volvulusları: süregelen cerrahi problem ve tedavi seçenekleri
Yakan S, Şirinocak A, Telciler K E, Yılmaz S, Deneçli A G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Künt oküler travmaya bağlı oluşan hifemalarda klinik özellikler
Çağlar Ç, Çinal A, Yaşar T, Demirok A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kolorektal karsinomu taklit eden nadir tümörler
Çalışkan C, Akgün E, Doğanavşargil B, Korkut M A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bulaşıcı hastalık bildirimlerini geliştirmek için laboratuvar tanılarının kullanımı ve bulaşıcı hastalıklar bildirim komitesinin rolü
Durusoy R, Kantar M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Senkron ve metakron akciğer kanserlerinde cerrahi tedavi sonuçları
Turhan K, Yoldaş B, Çağırıcı U, Çakan A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Parameatal urethral cyst of the glans penis in a boy
İsen K, Bostancı Y, Sezgin A, Demir E, Utku V, Kaymaz İ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Trap (twin reversed arterial perfusion) sekansı
Akercan F, Demirtaş G S, Demirtaş Ö, Kazandı M, Karadadaş N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Etyolojide servikal vertebra metastazına bağlı gelişen radikülopati saptanan bir “fıçıdaki adam sendromu” olgusu
Güler A, Uyaroğlu F G, Araç N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Juvenil myoklonik epilepsi kliniği ile prezente olan lafora hastalığı
Güler A, Gökçay A, Kandiloğlu G, Özbay Ö E, Karasoy H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İnteratrial kist hidatiğin eşlik ettiği multipl komplike akciğer kist hidatiği
Arslan S, Özşahin S L, Doğan T, Berk S, Bulut G, Akkurt İ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Beta -2 mikroglobulin amiloidozu (Aβ2M) (diyalizle ilişkili amiloidoz)
Sarsık B, Doğanavşargil B, Bozkurt D, Şen S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]