[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2009, Cilt 48, Sayı 3
Araştırma
Klinik viroloji-seroloji laboratuvarında maliyeti yüksek test isteklerinin değerlendirilmesi
Bayram A, Gürsel D, Zeytinoğlu A, Özacar T
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğer tüberkülozunda Mycobacterium tuberculosis antijen fraksiyonlarına karşı serolojik yanıtın western blot yöntemiyle değerlendirilmesi
Öz T, Çavuşoğlu C, Yaygın E, Aydoğan Ö, Korkmaz M, Bacakoğlu F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Endotoksemik sıçan torasik aortasındaki damar yanıtları üzerine pentoksifilin'in etkileri
Çınar G M, Erol A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Surgical versus percutaneous tracheostomy after cardiac surgery
Calkavur I T, Yagdi T, Posacioglu H, Apaydın A, Askar F Z, Durmaz I
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pemberton Osteotomisi (18 ay–5 yaş arası çocuklarda alınan sonuçlar)
Kara C S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Retrospective analysis of the outcome of pediatric lupus nephritis, single center study
Sozeri B, Mir S, Mutlubas F, Sen S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Elektif sezaryenlerde farklı anestezi yöntemlerinin yenidoğan üzerine etkileri: retrospektif çalışma
Günüşen İ, Karaman S, Akercan F, Fırat V
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Angelman sendromu: bir olgu sunumu
Hazan F, Aykut A, Serdaroğlu G, Gökben S, Akın H, Çoğullu Ö, Özkınay F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Travma sonrası regrese servikal disk hernisi
Çetinkal A, Topuz A K, Çolak A, Kutlay A M, Kaya S, Demircan M N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Zellweger sendromu: yenidoğan döneminde tanı konulan olgu sunumu
Kuşkaya M, Aras A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A case of giant renal calculus with poorly functioning opposite kidney
Isen K, Cihan S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Faktör 5 Leiden mutasyonuna bağlı mezenter venöz tromboz olgusu
Çalışkan C, Yeniay L, Fırat Ö, Korkut M A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir bir ileus nedeni: bezoar
Emirpolat G, Uğur T, Bülbüloğlu E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]