[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2010, Cilt 49, Sayı 2
Araştırma
Preeklamptik gebelerde sistolik-diyastolik kan basıncı değerleri, idrar protein miktarı ve doppler bulgularının perinatal sonuçlara etkisi
Yeniel A Ö, Ergenoğlu M, Zeybek B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Parotis kitlelerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değeri
Mahmudova R, Akyıldız S, Midilli R, Uluöz Ü, Yavuzer A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Gebelerde uyku kalitesi ve yorgunluk düzeyi
Çoban A, YanıkkeremU E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Karaciğer transplantasyonu sırasında sisatrakuryumun farmakodinamik etkileri
Alper I, Ulukaya S, Balcıoğlu T
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Possible correlations among viremia, genotypes and liver histology in HCV(+) hemodialysis patients
Süleymanlar İ, Karataş G U, Koçak H, Tekinalp G Süleymanlar G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Travmatik sternum fraktürleri: tanı ve tedavi
Turhan K, Çakan A, Özdil A, Çağırıcı U
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ağrılı tetik noktaların pulsed radyofrekans tedavisi: vaka serisi
Eyigör C, Uyar M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Örgü şişiyle ev kazası sonucu gelişen penetran meningoensefalit ve bos fistülü
Küçüktaşçı K, Ergin H, Çırak B, Kıroğlu Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Placenta previa percreta
Yeniel A Ö, Ergenoğlu M, Zeybek B, Karadadaş N, Akercan F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Anal bölgede malign dev kondilom
Baydar B, Yılmaz Y, Kamer E, Alper E, Örmeci B, Aslan F, Tarcan E, Ermete M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Brenner tümörü: 2 olgu sunumu; belirgin makrokistik değişiklik ve ekstraovaryan lokalizasyon
Dada G M, Kebat T A, Dilek G B, Benzer E S, Pak I
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İdiyopatik granülomatöz mastit: medikal tedavi gören beş olgu
Coşkun G, Sarsılmaz A, Varer M, Apaydın M, Oyar O, Oygen A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Nonkomunikan rudimenter uterin hornda ektopik gebelik
Çırpan T, Demirtaş Ö, Demirtaş G S, Özşener S, Yücebilgin S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]