[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2010, Cilt 49, Sayı 3
Araştırma
Postoperatif bilomaların perkütan drenajı ikinci operasyon gerekliliğini azaltmaktadır
Baydar B, Alper E, Akpınar Z, Aslan F, Serin A İ, Buyraç Z, Ünsal B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin organ nakli ve bağışı hakkındaki bilgi düzeyi
Koçak A, Aktaş E Ö, Şenol E, Kaya A, Bilgin U E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde Ocak 2004 ile Ocak 2009 yılları arasında tedavi gören ektopik gebelik vakalarının retrospektif değerlendirilmesi
Ergenoğlu A M, Yeniel A Ö
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Tc-99m MIBI myocard perfusion SPECT findings in patients with typical chest pain and normal coronary arteries
Ömür Ö, Burak Z, Sağcan A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İzmir'de yapılan bebeklik dönemi adli otopsiler: 1999-2007
Kaya A, Bilgin U E, Şenol E, Koçak A, Aktaş E Ö, Şen F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Solunumsal yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyon uygulanan olgularda üst gastro-intestinal sistem kanamaları
Taşbakan M S, Deniz S, Gürgün A, Başoğlu Ö, Bacakoğlu F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Acute first seizures and seizure-like events in the pediatric emergency unit
Saz U, Cağlayan E, Serdaroglu G, Aydogdu S, Mir S, Tekgul H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Hepatic hydatid disease during pregnancy
Zeybek B, Ergenoglu A M, Yeniel A Ö, Ulukuş M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Skleromiksödem tedavisinde sistemik steroidin hızlı etkinliği
Türk B G, Ertekin B, Sezgin A Ö, Kazandı A C, Dereli T, Özdemir F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Göbek ven kateterizasyonu sırasında gelişen amiodarona yanıtlı supraventriküler taşikardi
Can E, Bülbül A, Bülbül L G, Nuhoğlu A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Emanuel Sendromu
Kazandı M, Turan V, Zeybek B, Argon A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Spinal anesthesia in gynecological laparoscopic surgery
Günüşen İ, Akdemir A, Karaman S, Yılmaz F, Yücebilgin S, Çırpan T
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Penisillin tedavisine bağlı olarak konvülziyon geçiren abdominal, pelvik ve hepatik abseleri olan hasta:olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Alper E, Baydar B, Cantürk F, Örmeci B, Aslan F, Buyraç Z, Ünsal B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]