[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2011, Cilt 50, Sayı 1
Araştırma
The effects of ovariectomy on the submandibular gland in young female adult rats
Uyanıkgil Y, Türkkozan N Y, Balcıoğlu H A, Ateş U, Özel S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığında 2004-2007 yılları arasında kesici-delici alet ile meydana gelen adli otopsi olguları
Bilgin U E, Gökmen F G, Aktaş E Ö, Şenol E, Koçak A1 Kaya A, Şen F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pankreatikoduodenektomi yapılan olgularda dren amilazı değerlerinin pankreas anastomoz kaçağı ile ilişkisi
Baydar B, Kayaalp C, Oruğ T, Demirbağ A E, Atalay F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Postmenopozal cinsel fonksiyon bozukluklarında kan lipid profilinin ve hormonların etkileri
Demirtaş G S, Yılmaz H, Bilgin O, Saygı H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Adjuvan kemoterapi alan erken evre meme kanserli hastalarda lenfosit alt tiplerinin flow sitometrik analizi
Gökmen N M, Gökmen E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bruselloz tanılı 33 olgunun retrospektif değerlendirilmesi
Çataklı T, Kılıç N, Dallar Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Primer sjögren sendromlu olgularda sakroiliit sıklığı nedir?
Karabulut G, Kitapçıoğlu G, Argın M, Kabasakal Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Subkutan granüloma annulare
Türkmen M, Ertam İ, Kandiloğlu G, Dereli T
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Swyer-James (MacLeod ) sendromu
Nacaroğlu H T, Tuygun N, Çınar G, Tanır G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yenidoğanın solunum sıkıntısında nadir neden: doğumsal şilotoraks
Can E, Bülbül A, Uslu S, Cömert S, Bolat F, Nuhoğlu A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Milk alkali syndrome with acute renal failure requiring hemodialysis treatment
Yılmaz V T, Alkan E, Avcı A B, Süleymanlar İ, Süleymanlar G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A rare complication with ventriculoperitoneal shunt in pediatric cases
Dağtekin A, Karabağ H, Avcı E, Naycı A, Bağdatoğlu C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ağaçtan düşme sonrası perine ve sfinkter yaralanması olmadan penetran rektum ve mesane yaralanması
Altıntoprak F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Proton therapy in clinical use
Pehlivan B, Topkan E, Yavuz A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]