[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2011, Cilt 50, Sayı 2
Araştırma
Molecular evaluation of cytokeratin 20 mRNA expression of transitional cell carcinoma cases
Yılmaz S, Avcı Ç B, Şığva Z O D, Nazlı O, Gunduz C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The effect of different intensity walking programs on resistin and visfatin levels in pre-menopausal women
Büyükyazı G, Ulman C, Taneli F, Esen H, Gözlükaya F, Özcan İ, Tıkız H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kemoterapi tedavisi alan akciğer kanserli hastalarda öz bakım gücü ve yaşam kalitesi ilişkisi
Altıparmak S, Fadıloğlu Ç, Gürsoy Ş T, Altıparmak O
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MDAH- 2774 over kanser kök hücrelerinde kemoterapi sonrası apoptotik etkilerin incelenmesi
Demiray Ş B, Ayla Ş, Oltulu F, Çavuşoğlu T, Akarca Ö, Dilsiz Ö Y, Ergüven M, Öktem G, Bilir A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ege Obez Hasta Okulu anket çalışması: obezite ile obstrüktif uyku apne sendromu semptomları ve gündüz uykululuk ilişkisi
Başoğlu Ö K, Yürekli B S, Taşkıranlar P, Tunçel Ş, Yılmaz C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Meningomiyeloselli hastalarda leptin ile vücut kitle indeksi arasındaki ilişki
Gökay S, Tıraş Ü, Şimşek E, Yaşıtlı U, Dallar Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çocukluk ve gençlik dönemindeki özkıyım girişimlerinin değerlendirilmesi
Yalaki Z, Taşar M A, Yalçın N, Dallar Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Postmortem akciğer doku biyopsisinde vankomisine dirençli enterokok
Işıkgöz Taşbakan M, Arda B, Bacakoğlu F, Pullukçu H, Turhan A, Tombuloğlu M, Ulusoy S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Successfull bleeding control with intermittent injection of factor VIII in a patient with hemophilia a during coronary artery bypass grafting surgery
Şahin F, Engin Ç, Yağdı T, Saydam G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kutanöz silika granülomu
Küçük L, Keçeci B, Kaan E, Akalın T, Özdemir O, Coşkunol E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Occurence of chronic myeloid leukemia in two breast cancer survivors after 4 years
Ocakçı S, Görümlü G, Şahin F, Özsan N, Zekioğlu O, Uslu R, Saydam G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Spinal tüberkülozda (Pott Hastalığı) multimodal analjezi
Eyigör C, Pirim A, Çağıran E, Uyar M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Eş zamanlı vulva ve kolon kanseri
Özsaran A, Sanhal C Y, Çalışkan C, Terek M C, Zekioğlu O
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Mide karsinoid tümörleri
Demir M, Gen R, Hilmi A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]