[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2011, Cilt 50, Sayı 3
Araştırma
Pathologic features, Ki-67 indices and Melan-A expression in adrenal neoplasms
Durak MG, Akın MM, Canda MŞ, Koçdor MA, Çömlekçi A, Birlik B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Rest-nitrat TC-99M MIBI Gated Spect'in viabilite ve sol ventrikül fonksiyonlarının değerlendirilmesindeki yeri
Ömür Ö, Akgün A, Özcan Z, Çalkavur İ T, Yavuzgil O, Özkılıç H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Antibiyotik tedavisine ek olarak oktreotid uygulanması deneysel peritonit modelinde ultrafiltrasyon yetmezliğini engelleyebilir
Hür E, Ertilav M, Bozkurt D, Arda B, Sözmen E Y, Şen S, Başçı A, AkçiçekF, Duman S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Febril konvülziyonla başvuran hastaların sunumu
Çelik T
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Polikistik over sendromu tanısı konmuş 89 hastanın biyokimyasal, hormonal kan parametrelerinin ve klinik bulgularının incelenmesi
Turan V, Erdoğan M, Yeniel Ö, Ergenoğlu M, Kazandı M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ureteroscopic lithotripsy as a first line treatment for distal ureteral calculi in patients with a solitary kidney
İsen K, Utku V
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Manisa ilinde yaşayan 7-15 yaş grubundaki çocuklarda suçiçeği seroprevalansı
Köse Ü, Özgüven A A, Ecemiş T, Akçalı S, Lağarlı T, Onağ A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
A case of hemophagocytic syndrome that presented as fulminant hepatic failure
Gülen H, Aslan Ş, Şimşek A, Ayhan S, Moumin N, Kasırga E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yüzde yerleşim gösteren atipik kutanöz tüberküloz
Gerçeker Türk B, Öztürk G, Kazandı A, Alper S, Dereli T
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Buscke-Löwenstein Tümörü (Dev Kondiloma Akuminata): Cerrahi Eksizyon ile Tedavi
Şimşir A, Bilkay U, Demiray Ö, Günaydın G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Myomektomi sonrası karın duvarı endometriozisi
Yaman İ, İnceboz Ü, Derici H, Uzgören E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pulmoner Blastom
Önen A, Eyüboğlu G M, Şanlı A, Duygu G, Ulugün İ, Özdemir N, Kargı A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Huge fetal sacrococcygeal teratoma: Antenatal and postnatal management
Kazandı M, Akman L, Şahin Ç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]