[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2001, Cilt 40, Sayı 2
Araştırma
L-NAME İLE HİPERTANSİF YAPILAN SIÇANLARDA KALPTE İSKEMİ-REPERFÜZYON SONRASI KALP DOKUSU KSANTİN OKSİDAZ AKTİVİTESİ VE MALONDİALDEHİT DÜZEYLERİ
Ersin FADILOĞLU, Hüseyin ÖZYURT, Hasan ERDOĞAN, Mehmet Hanifi EMRE
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MATERNAL OLARAK YÜKSEK DOZ RETİNOL ASETAT UYGULANIMINI TAKİBEN, SIÇAN HİPOKAMPUS CA1 HASARLANMASINÎN KANTİTATİF DEĞERLENDİRİLMESİ
Hüseyin AKTUĞ, Mine Ertem YURTSEVEN, Mert GÖL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

NAZOFARİNKS KARSİNOMLARI 186 OLGUNUN HİSTOPATOLOJİK İNCELEMESİ
Ali VERAL, Deniz NART, Ali Rıza KANDİLOĞLU, Semin AYHAN, PeykerTÜRKDOĞAN, Saliha SOYDAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖDEMİŞ SAĞLİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HIV / AIDS BİLGİ DÜZEYLERİNİN EĞİTİM ÖNCESİ VE SONRASINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Sencer Ozan TOKER, Ülfet KÜÇÜKYILMAZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OKUL FOBİSİ OLAN ÇOCUKLARIN DAVRANIŞSAL ÖZELLİKLERİ, ANNELERİNİN RUHSAL BELİRTİ DÜZEYLERİ VE AİLE FONKSİYONLARININ İNCELENMESİ
Nagehan BÜKÜŞOĞLU, Ferda AYSAN, Serpil ERERMİŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

G.Ü.T.F. NÖROLOJİ A.B.D'INDA 1989-1998 YILLARI ARASINDA İZLENEN SEREBRAL KANAMA OLGULARI
Bijen NAZLIEL, Belgin KOÇER, Ceyla İRKEÇ, Ali ihsan BAYSAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

REJYONEL ANESTEZİDE PROPOFOL SEDASYONUNUN HEMODİNAMİK, SOLUNUMSAL VE KOGNİTİF İŞLEVLERE ETKİSİ
Seden KOCABAŞ, Oğuz ERİŞ, Haşim AKSU, Füsun AKDENİZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

1990-1994 YILLARI ARASINDA İZMİR'DE ADLİ OTOPSİLERDE SAPTANAN ZEHİRLENMELERE BAĞLI ÖLÜMLER
Süheyla ERTÜRK, i. Hamit HANCI, Aytaç KOÇAK, E. Özgür AKTAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

MENİNGİOMLARDA MRG BULGULARININ HİSTOLOJİK ALT TÜRLER İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Cem ÇALLI, Hülya SEZER, Eren DEMİRTAŞ, Nezih OKTAR, Nilgün YÜNTEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

STRES ÜLSERİ VE PROFLAKSISI
Zeki Karasu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İNCE BARSAK LEZYONLARININ GÖSTERİLMESİNDE ENTEROKLİZİSİN YERİ
ÖzeriLKGÜL, Gökhan İÇÖZ, Mustafa KORKUT, Mustafa TERCAN, Işıl BİLGEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
TİFO'YA BAĞLI TERMİNAL İLEUM PERFORASYONU (4 OLGU NEDENİYLE)
Ora! ÖNCÜL1,2, M. Fevzi ÖZSOY, Tahir SARIÇAM, Alaaddin PAHSA1,4
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OVER KÖKENLİ JUVENİL GRANÜLOSA HÜCRELİ TÜMÖR : OLGU SUNUMU
Hurşit APA, Safiye AKTAŞ, Berrin ERGÜVEN, Ragıp ORTAÇ, irfan KARACA, Müge ÖZALP, Canan VERGİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]