[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2011, Cilt 50, Sayı 4
Araştırma
İnsan motor nöronlarında sinaptik gürültünün ve postsinaptik potansiyellerin hesaplanması
Binboğa E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The importance and role of anti-HCV signal/cutoff ratio in diagnosis of hepatitis C virus infection
Altuğlu İ, Gürsel D, Aksoy A, Orman M, Erensoy S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi üçüncü sınıf öğrencilerinde yürütülen aile planlamasında danışmanlık dersi ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi
Ergin I, Çiçeklioğlu M, Polat Ö, Davas Aksan H A, Hassoy H, Durusoy R
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Perkütan nefrolitotomi: İlk 110 böbrek ünitesindeki deneyimimiz
İsen K, Ağaoğlu İ, Dedeoğlu S, Em S, Utku V, Kaymaz İ, Boğatekin S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Laparoskopik kolesistektomide açığa geçiş endikasyonları: Bir üniversite hastanesinin uzun dönem deneyimleri
Güngör B, Bal A, Polat C, Dicle K, Sarp G, Erzurumlu K
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Postnatal erken dönemde kraniyal ultrasonografi incelemesi yapılan yenidoğanlarda periventriküler/intraventriküler kanama sıklığı ve risk faktörleri
Özdemir Ö M A , Kökten Yıldırım N, Alkılıç L, Yener Öztürk Ş, Adalı F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kraniyotomi sonrası ağrı tedavisi
Derbent A, Anadolu Ö, Yılmaz B, Karaman S, Filizoğlu İ, Ceylan A, Gökmen N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Maternal primary CMV infection with fetal transmission
Akercan F, Zeybek B, Tavmergen Goker E N, Karadadas N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Enteroskopide tespit edilen tenia saginata
Vatansever S, Cengiz O, Aslan F, Baydar B, Yörük G, Ünsal B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Mandibular intraosseous hemangioma mimicking dental infection
Mert Zeytinoğlu, Taha Ünal, Fatma Bahar Sezer Candan Efeoğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hepatosplenic Geotrichum capitatum infection in a patient with acute promyelocytic leukemia
Soyer N, Vural F, Dönmez A, Biçeroğlu S, Tombuloğlu M, Çağırgan S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Addison hastalığı ve gebelik
Bayrak Z, Turan V, Demirtaş G, Erdoğan M, Aşkar N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Subdural haematoma following spinal anesthesia for cesarean section
Karaman S, Demir F, Günüşen İ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]