[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 1
Araştırma
The effect of dexmedetomidine on cognitive function and anxiety in middle-ear surgery
Yılmaz F, Günüşen İ, Çertuğ A, Önen Sertöz Ö
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sirotik karaciğerde HCC: Pretransplant ultrasonografinin tanısal doğruluğu
Kavukçu G, Tamsel S, Yılmaz F, Nart D, Zeytunlu M, Kılıç M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Farklı implant materyalleri üzerinde osteoblasta farklılaştırılmış kemik iliği stromal kök hücrelerinin (KİSKH) kemik tamirindeki rolü
Özdal Kurt F, Vatansever H S, Tuğlu İ, Deliloğlu Gürhan S İ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Aile hekimlerinin, aile hekimliği uygulaması hakkındaki görüşleri: Bir anket çalışması
Aktaş E Ö, Çakır G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ağır edinsel aplastik anemili çocuklarda kök hücre transplantasyonu: 15 olgunun değerlendirilmesi
Aksoylar S, Çetingül N, Kansoy S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Evaluation of mothers' MTHFR genotype and other risk factors of neural tube defects in their children
Karaca N E, Karaca E, Onay H, Gunduz C, Egemen A, Ozkinay F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar yönünden riskli davranış gösteren kişilerin damgalanma konusundaki görüşleri ve sağlık hizmeti kullanımlarına ilişkin değerlendirmeler
Sevencan F, Aslan D, Akın A, Akın L
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
L-2-hidroksi glutarik asidüri
Kömür M, Balcı S, Kursel O, Okuyaz Ç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Tanısı genellikle ameliyat sırasında konan nadir bir herni: Amyand hernisi
Pergel A, Yücel A F, Aydın İ, Şahin D A, Kocakuşak A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Trakeobronşiyal açıya invaze bronş karsinomunda Barclay operasyonu
Ceylan K C, Polat H, Akpınar D
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A rare cause of intussusception in children: Mucinous cystadenoma of the appendix
Karakus O Z, Özçetin M, Atılgan Ç, Muslehiddinoglu A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ankilozan spondilitli bir hastada periferik sinir bloğu uygulaması
Sertöz N, Karaman S, Günüşen İ, Derbent A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Myastenia gravisli hastada sugammadeks ile postoperatif mekanik ventilasyon gereksinimi azalır mı?
Karaman Y, Çakmak M, Özkarakaş H, Güvenli Y, Gönüllü M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]