[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 3
Araştırma
Dezavantajlı bir grupta işyerinde sigarayı bırakma programının bir yıllık sonuçları
Durusoy R, Davas A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The effect of caudal levobupivacaine and morphine combination in pediatric lower extremity orthopedic surgery
Sertöz N, Çağıran E, Ayanoğlu H Ö
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik viroloji-seroloji laboratuvarından istenilen gereksiz testlerin değerlendirilmesi
Aksoy Gökmen A, Zeytinoğlu A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kognitif tarama testi Cognistat'ın Türkçe'ye uyarlanması, standardizasyonu ve Alzheimer demanslı olgularda uygulanması
Acarer A, Evyapan Akkuş D, Kumral E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Akalazya hastalığının cerrahi tedavisinde laparoskopik Heller miyotomi ve Toupet fundoplikasyonu
Toydemir T, Pesluk O, Yerdel M A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel toksik siroz ve omentektomili siroz modellerinin sıçan ovaryum, fallop tüpleri ve uterusa etkilerinin histolojik olarak incelenmesi
Yılmaz Dilsiz Ö, Akay H S, Ateş U, Özütemiz Ö, Baka M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Adolesanlarda vücut kitle indeksi (VKİ) ile ilişkili değişkenlerin incelenmesi
Tekgül N, Dirik N, Karademirci E, Doğan A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Çoklu fetal anomali (OEIS kompleksi)
Demirtaş G S, Turan V, Demirtaş Ö, Akercan F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yenidoğan döneminde ağır hipernatremik dehidrasyon
Bolat F, Uslu S, Bülbül A, Cömert S, Çelebi E, Nuhoğlu A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bazal ganglion kalsifikasyonu olan 13 yaşında bir olgu
Bayram E, Tokgöz Y, Topçu Y, Berktaş S, Akıncı G, Arslan N, Hız S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Miyastenik kriz: 3 olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
Güler S, Bir L S, Acar G,
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Warthin benzeri tiroid karsinomu
Orgen Çallı A, Ermete M, Avcı A, Sari A, Genç H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Laringeal amiloidozis
Korhan İ, Öztürk K, Akyıldız S, Şen S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]