[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2012, Cilt 51, Sayı 4
Araştırma
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf Tıbbi Mikrobiyoloji Eğitim Programı'nda laboratuvar-demonstrasyon derslerinin yeniden yapılandırılması: Öğrencilerin öğrenme düzeyi ve beğenisine ilişkin ilk sonuçlarının değerlendirilmesi
Çalışkan S A, Metin D Y, Aydemir Ş, Çavuşoğlu C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Meta-analiz: Türk Toplumunda MTHFR c.677C>T polimorfizmi ve kanser ilişkisi
Çetintaş V B, Avcı Ç B, Süslüer S Y, Eroğlu Z, Gündüz C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The effect of parenteral glutamine supplementation on the immune system and nitrogen balance in critically ill patients receiving glutamine enriched enteral nutrition
Demirağ K, Uyar M, Gülbahar O, Kocabaş S, Akçay Y D, Moral A R
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Hepatit B virus kantitasyonunda iki farklı gerçek zamanlı PCR testinin karşılaştırılması: COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan ve ARTHUS QS-RGQ KİT
Biçeroğlu S U, Yazan Sertöz R, Zeytinoğlu A, Altuğlu İ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Klinik olarak endometrial polip tanısı alan olguların retrospektif analizi
Demirtaş Ö, Yeniel Ö, Ergenoğlu M, Demirtaş G, Aşkar N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Herpetik ön üveitlerde tedavi sonuçlarımız
Şeker Ün E, Aşık Nacaroğlu Ş, Türe G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İkinci basamak bir hastanede izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları
Uludağ Altun H, Ak S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Cerrahi sonrası hızlı tekrarlayan andiferansiye uterin sarkom
Aşkar N, Bayrak Z, Demirtaş G S, Terek M C, Dikmen Y, Zekioğlu O
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH): A rare cause of dysphagia
Kandogan T, Sezgin Ö, Dalgiç A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Nöbeti taklit eden uzun QT sendromu
Aksoy A, Yıldırım M, Karagöz T, Özkan M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Aneurysm of membranous septum as a long-term complication of mechanical aortic valve replacement
Talay S, Kaygın M A, Dağ Ö, Erkut B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Uykuya eğilimli hastada akut batın; İntoksikasyon olmasın!
Bor C, Çankayalı İ, Demirağ K, Uyar M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İntertriginöz alanlarda inatçı vezikülobülloz lezyonları olan bir hastada gecikmiş tanı: Hailey-Hailey hastalığı
Bakar Dertlioğlu S, Pervin K, Yeşilova Y, Çiçek D
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]