[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2013, Cilt 52, Sayı 1
Araştırma
Major jinekolojik cerrahide deksketoprofen trometamol'ün postoperatif analjezi ve morfin tüketimine etkisi
Karaman S, Günüşen İ, Ceylan A, Eyigör C, Sargın A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Rapamisinin prostat kanseri hücre hatlarındaki etkisi
Avcı Ç B, Süslüer Yılmaz S, Şığva Doğan Ö, Söğütlü F, Dündar M, Gündüz C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

18 yaş üstü kadınlarda üriner inkontinans sıklığı ve etkileyen faktörler
Terzi H, Terzi R Kale A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Denerve sıçan femurunda hiperbarik oksijen tedavisinin kırık iyileşmesi üzerine etkisi
Tuncel Ş, Ozan F, Aydın F, Yıldız H, Bora O A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Acil servise başvuran yaşlılarda aneminin değerlendirilmesi
Şahin S, Mammadova N, Tunakan Dalgıç C, Şimşek H, Duman S, Boydak B, Akçiçek F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diyabetik sıçan overlerindeki glikoz hasarı ve NF-kappa B yolunun etkisi
Pala H G, Erbaş O, Oltulu F, Pala E E, Aktuğ H, Yavaşoğlu A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İntraüterin inseminasyon uygulanan hastalarda r-FSH ve klomifen sitrat ile ovülasyon indüksiyon sonuçlarının karşılaştırılması: 130 siklusun analizi
Hacıvelioğlu S, Gencer M, Çakır Güngör A N, Uysal A, Coşar E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Boyunda ünilateral kitle: Tularemi
Uludağ Altun H, Tetik H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Beta talasemi major prenatal tanı analizi yapılan üçüz olgu
Hazan F, Dursun G, Itırlı G, Yalaza C, Onay H, Akercan F, Özkınay F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Radyoterapi sonrası kutanöz anjiosarkom gelişimi
Özkapu T, Gerçeker Türk B, Ertam İ, Akalın T
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Estetik bölge kompleks implant vakalarında ileri derecede kemik defekti bulunan kretlerin ogmentasyonu
Zeytinoğlu M, Erol B, Zeytinoğlu B, Akay M C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Renal leiomyosarkom
Gelincik İ Tok A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

El bileğinin brusella septik artriti
Ozan F, Eryuva V, Koyuncu Ş, Bora O A, Avcı M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]