[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2013, Cilt 52, Sayı 2
Araştırma
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı hekimlerin gebelikte tetanos aşısına ilişkin görüşleri
İsaoğlu İ, Özsoy S A Öztürk Dönmez R
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Human albümin replasmanının karaciğer alıcılarında serum albümin düzeyine etkisi
Uyar M, Bor C, Acar L, Demirağ K
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İlk trimester sonrasında görülen minör abdominal travmanın gebeliğe etkileri
Seyfettinoğlu S, Akman L, Kazandı M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Meme karsinomlarında sentinel lenf nodülü biyopsilerinin histopatolojik ve immunohistokimyasal özellikleriyle değerlendirilmesi
Özsan N, Sarsık B, Doğanavşargil B, Zekioğlu O, Özdemir N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Endotelin tip-A reseptör antagonist tedavisinin diyabetik sıçan aortunda hücresel bağlantıların ve hücre adezyon moleküllerinin gen ekspresyonlarına etkileri
Çetintaş V B, Oltulu F, Kosova B, Yavaşoğlu A, Oytun E, Aktuğ H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

2011 yılında trafik kazası sonucu Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine başvuran hastaların adli tıbbi boyutuyla incelenmesi
Bilgin U E, Meral O, Koçak A, Aktaş E Ö, Kıyan S, Altuncı Y A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Melazmada glikolik asit ve glikolik asit / topikal leke açıcı tedavi sonuçları: Retrospektif bir değerlendirme
Ertam İ, Sezgin A Ö, Ünal İ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Patau sendromlu üç olgu: Sendroma klinik triad (mikroftalmi, yarık dudak/ damak, polidaktili) her zaman eşlik eder mi?
Hazan F, Olukman Ö, Gökaslan F, Çalkavur Ş, Meşe T, Tavlı V, Atlıhan F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sezaryen skarında endometriyozis: Olgu sunumu ve literatür taraması
Ergenoğlu A M, Yeniel A Ö, Hurşitoğlu S, Peker N, Akercan F, Karadadaş N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Reye sendromu kliniği ile karışabilen metabolik bir hastalık: 3-OH-3-Metil glutarik asidüri
Yalaki Z, Arıkan F İ, Tapçı E, Altan B, Dallar Bilge Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yarık damağın eşlik ettiği konjenital nazofarengeal teratom
Midilli R, Öztürk K, Karcı B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Travmatik anterior obturator kalça çıkığı
Koyuncu Ş, Ozan F, Eryuva V Kement Z
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İntratorasik ekstraparankimal nüks dev kist hidatik
Ergönül A G, Akçam T İ, Çakan A, Çağırıcı U
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Warfarin kullanımına bağlı spontan intramural ince bağırsak hematomları
Akpınar M Y Sevim Y
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]