[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2013, Cilt 52, Sayı 3
Araştırma
Sübjektif tinnitus tanı ve tedavisine yönelik klinik araştırmalarda metodoloji: Ulusal protokol önerisi
Caner Mercan G, Öztürk K, Kirazlı T, Bilgen C, Kılıç M A, Öğüt F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Oral liken planuslu olguların demografik ve klinik özellikleri
Gerçeker Türk B, Taşkın B, Can C, Güneri P, Öztürk G, Aytimur D, Ünal İ, Apaydın F, Çankaya H, Sezer B, Dereli T
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bir üniversite hastanesine gönderilen idrar kültürlerinde üreyen izolatların dağılımı ve antimikrobiyal duyarlılık profilinin incelenmesi
Ece Terek G, Tunçel Başoğlu M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Jinekolojik küçük müdahaleler ve uterus perforasyonu
Akdemir A, Gülcan A, Akman L
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Parsiyel nefrektomi yapılan böbrek tümörlü olgularda pedikül klempajı ile parankimal klempaj uygulamalarının karşılaştırılması
Arslan B, Önol Ş Y, Değirmenci T, Kozacıoğlu Z, Günlüsoy B, Yonguç T, Bozkurt İ H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sekonder spontan pnömotorakslı olguların analizi
Erol Y, Ergönül A G, Özdil A, Çakan A, Çağırıcı U
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İnme ve kanser birlikteliği: 30 olgunun analizi
Cerrahoğlu T Ş, Güler A, Şirin H, Çelebisoy N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Akciğer tümörünü taklit eden Wegener granülomatozu
Güngör Ö, Turan M N, Tatar E, Sarsık B, Yaprak M, Bozkurt N, Ceylan N, Seziş Demirci M, Aksu K, Başçı A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yüksek olasılıklı fungal beyin apsesi ve teikoplanin kullanımına bağlı nötropeni
Serin D Ç, Özçelik Ünal N G, Sipahi O R, Metin D Y, Pullukçu H, Arda B, Özütemiz Ö, Ulusoy S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pneumopericardium, pneumomediastinum, pneumoretroperitoneum, pneumoscrotum after diverticular perforation developed during colonoscopy
Karşıdağ T, Asensio J A, Tüzün S Kocakuşak A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Thrombotic microangiopathy following acute pancreatitis
Hasbahçeci M, Başak F, Canbak T, Bas G, Alimoğlu O
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Spinal anestezi sonrası işitme kaybı
Koçyiğit M1, Ormancı N, Ertaş B, Akpek E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Scintigraphic evaluation of hepatic hydrothorax
Cengiz A, Şakı H, Yürekli Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]