[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2013, Cilt 52, Sayı 4
Araştırma
The effect of adjuvant treatment modalities on survival outcomes in cytoreductive surgery performed patients with advanced stage uterine sarcomas
Ertas I E, Doğan A, Özdemir A, Solmaz U, Göklü R, Yıldırım Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Weaning uygulanan yoğun bakım hastalarında PSV ile MRV modlarının metabolik parametreler üzerine etkisi
Demir H F, Demirağ K, Bor C, Uyar M, Eriş F O
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Stres inkontinans tedavisinde laparoskopik Burch kolposüspansiyon: 5 yıllık takip sonuçları
Şendağ F, Akman L, Akdemir A, Öztekin K
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ablatio plasenta vakalarında perinatal sonuçlar ve plasenta bulguları
Yıldırım N, Yeniel A Ö, Ergenoğlu A M, Yıldırım A G Ş, Akdemir A, Zekioğlu O
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ektopik gebelik tedavisinde metotreksat kullanımı: Tedavi sonucunu etkileyen faktörler
Uğurlucan F G, İyibozkurt A C, Çetin C, Nehir A, Akhan S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Patau sendromu ön tanılı pediyatrik olguda anestezik yönetim: Olgu sunumu ve literatüre kısa bir bakış
Demir H F, Erakgün A, Çertuğ A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Floroskopi rehberliğinde göğüs duvarından yabancı cisim çıkarılması
Akçam T İ, Çakan A, Ergönül A G, Erol Y, Çağırıcı U
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yanlışlıkla intra-arteriyel atrakuryum enjeksiyonu yapılan pediatrik olgu
Özdinç O Z, Evren Şahin K, Göktay A, Onay M, Tarcan E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pseudoxanthoma elasticum and calcinosis cutis
Pala E E, Bayol Ü, Usturalı Keskin E, Küçük Ü, Türe G Bıçakçı C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Wilson hastalığı bulunan bir hastada D-penisilamin tedavisi sonucu ortaya çıkan jeneralize miyastenia gravis
Yiğiter R, Elçi M A, Akçalı A, Altunışık E, Demir F, Neyal M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Karın duvarında nekrotizan fasiite neden olmuş Amyand herni
Erol V, Yoldaş T, Kardaşlar B, Çalışkan C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Ölüm, kayıp, yas ve patolojik yas
Bildik T
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Yaşlı insanların sosyal dışlanmasına karşı hukuki çalışmalar: Çin örneği
Üstün Ç, Demirci N
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]