[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2001, Cilt 40, Sayı 3
Araştırma
KRONİK NİTRİK OKSİT SENTAZ İNHİBİSYONUNUN SIÇAN MİDESİNDE MEYDANA GETİRDİĞİ HİSTOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
FeralÖZTÜRK, Ersin FADILLIOĞLU, Murat YAĞMURCA, Meltem KURUŞ, Nigar VARDI, M. Hanifi EMRE
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

BÖBREĞİN RENAL HÜCRELİ KANSERLERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERDEN CATHEPSİN D1 EKSPRESYONU VE GENETİK HETEROJENİTENİN ÖNEMİ
Meral KOYUNCUOĞLU, Mustafa PEHLİVAN, Sacide PEHLİVAN, Ziya KIRKALI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

DOĞUMDA ANNE VE BEBEKLERİN SERUM TİROİD HORMONLARI, TİROİDİ STİMULE EDEN HORMON VE TİROGLOBULİN DEĞERLERİ
Hüseyin YILMAZ, Hayal ÖZKILIÇ, İnci GÜNER, A. Mete ERGENOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ANKARA İLİ ALTINDAĞ MERKEZ 1 NOLU SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE KAZA SIKLIĞININ SAPTANMASI VE KAZALARIN BAZI FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
Sebahat TEZCAN, Dilek ASLAN, Yardım N, Demiröz A S, Coşkun E, Cengiz G, Bayram G, Bozkurt M, Çelik M, Çelebi M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RENAL ARTERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE KONTRASTLI 3D ANJİOGRAFİ'NİN ROLÜ VE DOPPLER USG İLE KORELASYONU
Ömer KİTİŞ, Cem ÇALLI, Gülgün DEMİRPOLAT, Mustafa PARILDAR, M. Refik KİLLİ, Nilgün YÜNTEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

UZUN SÜREN OPERASYONLARDAN SONRA YOĞUN BAKÎM ÜNİTELERİNDE YATAN HASTALARDA GELİŞEN İNVAZİV KANDİDA ENFEKSİYONLARI
Serdar ENER, Beyza ENER, Halis AKALIN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

YOĞUN BAKIMDA MEKANİK VENTİLASYON UYGULANAN HASTALARDA PROPOFOL İLE SEDASYONUN HEMODİNAMİK VE METABOLİK ETKİLERİ
Abdürrahim DERBENT, Melek SAKARYA, Aylin DERBENT, Ali Reşat MORAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

PERİPARTUM İNTRAMÜSKÜLER METOKLOPRAMİD UYGULAMASININ POSTPARTUM LAKTASYON BAŞLAMA ZAMANINA ETKİSİ
Tevfik YOLDEMİR, Başak BAKSU, Ahmet VAROLAN, Ayşe AYDIN KARA, Aysun ALTINTAŞ, İnci DAVAS
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
PARAPSORİASİS PLAĞINDA TOPİKAL FOTODİNAMİK TEDAVİ
Can CEYLAN, Fezal ÖZDEMİR, Alican KAZANDI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

RENAL TRANSPLANTASYON VE ÜRETER NEKROZU
Zerrin BİCİK, Şevki SERT, Ülver DERİCİ, Aydın DALGIÇ, Turgay ARINSOY, Şükrü SİNDEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ADRENAL MYELOLİPOM: OLGU SUNUMU
Özgür ÖZTEKİN, C. Suat EREN, Ali ÖLMEZOĞLU, Ali ER, Eyüp KEBAPÇI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ESKİ SEZERYAN SKARINDA OLUŞAN EKTOPİK GEBELİK : OLGU SUNUMU
Salih SADIK, Deniz CAN, Özgür ÖZTEKİN, Çiğdem İSPAHİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÖVERİN MATÜR KİSTİK TERATOMUNDA TİROİD PAPİLLER KARSİNOMU : BİR OLGU SUNUMU
Sevil SAYHAN, Tahir ÖZGÜDER, Nilgün DİCLE, Mustafa YAMAZHAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]