[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2014, Cilt 53, Sayı 1
Araştırma
Akut iskemik inme ile ortalama trombosit hacmi ilişkisi
Deveci Ş, Çelebi A, Aşkın S, Gürsoy A E, Kolukısa M, Hakyemez A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diş hekimliğinde implant cerrahisinde intravenöz midazolam etkinliği
Çağıran E, Sezer B, Koyuncu B, Günbay T
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

C-Met immunoreactivity in operated stage I non-small cell lung cancer patients: Is it a prognostic marker?
Ozdil A, Cakan A, Cagirici U, Turhan K, Ergonul A G, Veral A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Troid fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda karpal tünel sendromu: Ultrasonografik ve elektrofizyolojik değerlendirme
Uğur T, Demirpolat G, Tuncel D, Özkaya M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

The analysis of medico-legal deaths in adolescents and teenagers in Izmir (Turkey)
Tatar G, Ulucay T, Asirdizer M, Yavuz M S, Zeyfeoglu Y, Dalgic M, Koker M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Akut myeloid lösemi hastalarında febril nötropenik atakların değerlendirilmesi
Cömert M, Aydoğdu İ, Yetkin F, Kaya E, Erkurt M A, Kuku İ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Diabetic ketoacidosis during pregnancy: A case report and review of the literature
Akman L, Hursitoglu B S, Kazandi M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Vekuronyum'a bağlı uzamış rezidüel nöromüsküler bloklu morbid obez hastada sugammadeks
Karaman Y, Karcıoğlu Y, Güvenli Y, Şahin G, Karaarslan S, Gönüllü M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Adams-Stokes attacks: Imitator of epilepsy
Şengeze N, Yürekli V A, Gülcan M, Varol E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Intrastromal voriconazole application in the topical treatment of resistant Aspergillus fumigatus keratitis
Yuksel B, Calik S, Pehlivan O, Topcu B, Calik B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pelvic tuberculosis presenting with pyometra in a post-menopausal woman
Balık G, Ustuner I, Ural U M, Bayoglu Tekin Y, Kagitci M, Gucer H, Guvendag Guven E S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İki taraflı anterior omuz çıkığı: Olgu sunumu ve literatür taraması
Ozan F, Altay T, Koyuncu Ş, Çeliker H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Apoptozis ve hücre döngüsü
Aktuğ H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]