[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2014, Cilt 53, Özel Sayı
Derleme
Yaşlıda hipertansif acillere yaklaşım
Kılavuz A,Yalçın MA, Akçiçek F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Dispnenin pulmoner nedenlerine yaklaşım
Gündüz C, Erdinç M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Dispnenin kardiyovasküler nedenlerine yaklaşım
Şimşek E, Soydaş Çınar C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşlıda göğüs ağrısına yaklaşım
Boydak B, Şahin S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Geriatrik hastada akut karın ağrısına yaklaşım
Ersel M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Geriatride kanser ağrısına yaklaşım
Uyar M, Eyigör C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Geriatride ileri direktifler
Fadıloğlu Ç, Şenuzun Aykar F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Geriatrik hastalarda acil müdahale gerektiren dental problemler
Toman M, Türkün M, Toksavul S, Çal E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]