[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2014, Cilt 53, Sayı 2
Araştırma
Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran santral sinir sistemi enfeksiyonu olgularında saptanan viral etkenler
Soylar M, Altuğlu İ, Sertöz R, Aydın D, Akkoyun F, Zeytinoğlu A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Laparoskopik splenektomi
Mayir B, Ensari C Ö, Bilecik T, Ümit Koç, Karakoyun Demirci R, Oruç M T, Bülbüller N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Düşük risk lokalize prostat kanserli hastalarda aktif izlem sonuçlarımız
Ün S, Koca O, Türk H, Tarhan H, Divrik R T
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sezaryen uygulanan trombositopenik gebelerde anestezi yöntemlerinin retrospektif incelenmesi
Sargın A, Karaman S, Kılınç N, Günüşen İ, Akdemir A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Uzun yıllar önce tespiti yapılmış lokomotor sistem örneklerinin plastinasyonu ve eğitimde kullanımı
Bilge O, Çelik S, Boduç E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Plasenta previa olgularında gebelik sonuçları
Artunç Ülkümen B, Pala HG, Aktenk F, Bülbül Baytur Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Hepatik lipom: Radyolojik bulgular
Demirpolat G, Yaman İ, Bülbül E, Yanık B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Postpartum dönemde nadir bir non-anevrizmal subaraknoid kanama nedeni: Postpartum serebral anjiyopati
Güler A, Deveci E, Çiftçi Ş, Toprak Gökçay F, Şirin H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Current approach to traumatic hepato-pancreatico-duodenal injury: Report of a case and review of the literature
Ozturk S, Yeniay L, Unalp O V, Unver M, Kibar Öztürk B, Bozbiyik O, Sozbilen M
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Neonatal yoksunluk sendromu olan prematüre bebek
Özdemiroğlu N, Kara S, Kurt C C, Arıkan F İ, Dallar Bilge Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Left pulmonary artery obstruction due to a large congenital thymic cyst: A rare cause of pulmonary stenosis
Isık O, Akyuz M, Ayık M F, Atay Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Weil hastalığı: Sarılık, trombositopeni ve akut böbrek yetmezliği ile seyreden bir olgu sunumu
Yavaşca P, Kepekçi A B, Telli S
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Yeni bulunan eski solunum virüsü: Human metapneumovirus
Aksoy Gökmen A, Çiçek C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]