[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2014, Cilt 53, Sayı 3
Araştırma
Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran hastalarda enzim işaretli floresan test ile elde edilen Epstein-Barr virüsü serolojik test sonuçlarının değerlendirilmesi
Soylu M, Zeytinoğlu A, Altuğlu İ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Determination of the association between the C677T and A1298C polymorphisms of the MTHFR gene and the development risk of azoospermia and oligozoospermia in Turkish infertile men
Vardarlı A T, Bozok Cetintas V, Eroglu Z, Semerci B, Ulukus M, Tavmergen E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Görüntüleme eşliğinde subkutanöz venöz port yerleştirilmesi: Tek merkez deneyimi
Çelikyay F, Yüksekkaya Z R, Almus F, Öztürk B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bir hastaneye başvuran annelerin D vitamini hakkındaki bilgileri ve kullanma tutumları
Çataklı T, Taşar S, Oğulluk M, Dallar Bilge Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde ikinci hat irinotekan kemoterapisinin etkinliği
Özsarı S, Çok G
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Pregabalinin lomber interlaminar epidural kortikosteroid enjeksiyonu uygulaması sonrası vizüel analog skala değerlerine etkisi
Yektaş A, Gümüş F, Erkalp K, Alagöl A
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Behçet hastalığının Türkiye'de nadir görülen bir komplikasyonu: İntestinal perforasyon
Doğanavşargil B, Keser G, Kandiloğlu G, Çalışkan C, Özütemiz Ö, Aksu K, Tunçyürek M, ()Doğanavşargil E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Adölesan dönemde Heerfordt sendromu
Arıkan F İ, Çetin F, Ağras P I, Zengin T, Çataklı T, Dallar Bilge Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A case of thyroid follicular carcinoma with paraneoplastic polyneuropathy, Lambert-Eaton myasthenic syndrome and paraneoplastic cerebellar degeneration
Akpinar C K, Dogru H, Balci K
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Breast cancer in a male patient with type 1 neurofibromatosis
Cihan S, Atasoy A, Firat U, Komek H, Akgul Babacan N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Morgagni hernisine bağlı mekanik barsak obstrüksiyonu
Üstün M, Yoldaş T, Akgün E
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Nadir bir prostat kanseri: Primer taşlı yüzük hücreli adenokarsinom
Türk H, Ün S, Koca O, Yoldaş M, Tarhan H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Pediyatrik kalp cerrahisinde ekstrakorporeal membran oksijenasyonu kullanımı
Ayık M F, Işık O, Akyüz M, Atay Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Tıbbi hatalar tüketici haklarına dönüşürken
Üstün Ç, Demirci N
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]