[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2014, Cilt 53, Sayı 4
Araştırma
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran gebelerde rubella ve sitomegalovirüs seroprevalansı
Varıcı Balcı F K, Arslan A, Sertöz R, Altuğlu İ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AML hastalarında t(15;17) PML-RARA translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi
Tezcanlı Kaymaz B, Bozok Çetintaş V, Tetik Vardarlı A, Yılmaz Süslüer S, Aygüneş D, Dalmızrak A, Aktan Ç, Küçükaslan A Ş, Balcı T, Kayabaşı Ç, Özmen Yelken B, Selvi Günel N, Biray Avcı Ç, Kosova B, Eroğlu Z, Aksoylar S, Çetingül N, Balkan C, Yılmaz D, Aydınok Y, Kavaklı K, Töbü M, Tombuloğlu M, Şahin F, Büyükkeçeci F, Saydam G, Gündüz C
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Aksaray il merkezinde kuaför çalışanlarının hepatit konusundaki bilgi düzeyi ve davranışları
Togan T, Tosun S, Turan H, Arslan H
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Midazolam postoperatif bulantı ve kusmayı etkiler mi?
Öztaş A, Erkılıç E, Gümüş T, Kanbak O
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Romatoid elin duyusal değerlendirmesi ve manyetik rezonans görüntüleme bulguları ile ilişkisi
Erol A M, Ceceli E, Uysal Ramadan S, Borman P
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Üriner sistem taşı olan hastalarda tam idrar analizi idrar kültürü ile uyumlu mu?
Türk H, İşoğlu C S, Yoldaş M, Karabıçak M, Ekin R G, Zorlu F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
An experience of successful triple valve surgery in mirror image dextrocardia with situs inversus totalis
Akyuz M, Isik O, Ayik M F, Atay Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

İzotretinoin kullanımına bağlı gelişen sekonder intrakraniyal hipertansiyon olgusu
Apaydın Doğan E, Eruyar E, Genç E, Demir O
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Mitotik aktif sellüler fibrom
Kaygusuz E I, Çetiner H, Yorgancı C, Yavuz H, Cesur S, Koç N
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Successful treatment of chronic disseminated candidiasis in acute myeloid leukemia patient
Ozturk E K, Soyer N, Bayraktaroglu S, Hekimgil M, Tobu M, Arda B
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bir çocukta tip 1 kompleks bölgesel ağrı sendromu
Yılmaz K, Dursun İ, Özgöçmen S, Yel S, Düşünsel R, Gündüz Z
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Renal hücreli karsinom tanılı bir olguda tekrarlayan hiperkalemi atakları
Alp A, Akdam H, Ünsal A, Uyanık Ö, Ayhan M, Çulhacı N, Akar H, Yeniçerioğlu Y
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Gen tedavisinin temel ilkeleri ve son gelişmeler
Rashnonejad A, Durmaz B, Özkınay F
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Yeni kök hücreler
Sevimli M Sevimli T
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]