[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2015, Cilt 54, Sayı 1
Araştırma
Proksimal üreter taşı olan 96 olguda ESWL tedavisi sonuçları
Tufan SÜELÖZGEN, Hakan TÜRK, Cemal Selçuk İŞOĞLU, Mehmet YOLDAŞ, Mustafa KARABIÇAK, Batuhan ERGANİ, Yusuf Özlem İLBEY, Ferruh ZORLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kombine preparat ya da tek başına uzun etkili beta agonist kullanan kronik obstrüktif akciğer hastalığı olgularında pnömoni gelişme oranının retrospektif olarak karşılaştırılması
Tuğba ÖNALAN Ayşegül BAYSAK Jülide Çeldir EMRE Özer ÖZDEMİR Mustafa Hikmet ÖZHAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonu olan hastalarda solunum virüslerinin multipleks PCR yöntemi ile eşzamanlı saptanması
Candan ÇİÇEK, Ayşe ARSLAN, Eylem Ulaş SAZ, Hüsnü PULLUKÇU, Gürsel ÇOK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sağlıklı gözlerde optik koherens tomografi ile maküler kalınlık ölçümü: Yaş ve cinsiyete bağlı değişimler
İhsan YILMAZ Çağrı MUTAF Turgay SATICI Ferah ÖZÇELİK Ahmet Taylan YAZICI Ahmet DEMİROK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Deneysel tirotoksikoz modelinde sıçan ovaryum dokusu rejenerasyon yeteneği ve kapasitesi
Fatih OLTULU, Hüseyin AKTUĞ, Ayşegül UYSAL, Gülperi ÖKTEM, Nevbahar TURGAN, Nefise Ülkü KARABAY YAVAŞOĞLU, Altuğ YAVAŞOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

AML ön tanılı olgularda inv(16) CBFBETA-MYH11 inversiyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının değerlendirilmesi
Aslı TETİK VARDARLI, Burçin TEZCANLI KAYMAZ, Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ, Sunde YILMAZ SÜSLÜER, Duygu AYGÜNEŞ, Ayşegül DALMIZRAK, Çağdaş AKTAN, Ali Şahin KÜÇÜKASLAN, Tuğçe BALCI, Çağla KAYABAŞI, Besra ÖZMEN YELKEN, Nur SELVİ GÜNEL, Çığır BİRAY AVCI, Buket KOSOVA, Zuhal EROĞLU, Serap AKSOYLAR, Nazan ÇETİNGÜL Can BALKAN, Deniz YILMAZ, Yeşim AYDINOK, Kaan KAVAKLI, Mahmut TÖBÜ, Murat TOMBULOĞLU, Filiz BÜYÜKKEÇECİ, Fahri ŞAHİN, Güray SAYDAM, Cumhur GÜNDÜZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Histeroskopik polipektomi esnasında uterin rüptür
İsmet HORTU, Burak ZEYBEK, Ahmet Mete ERGENOĞLU, Ali AKDEMİR, Ahmet Özgür YENİEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Son dönem böbrek yetmezliğinin nadir bir nedeni: Fabry hastalığı
Bennur ESEN, Ahmet Engin ATAY, Emel GÖKMEN, Süleyman YILDIRIM, Dede ŞİT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yatmakta olan bir hastada nazal miyaz
Mehmet KARAKUŞ, Ayşegül ÜNVER, Nevin TURGAY, Seray ÖZENSOY TÖZ, Yusuf ÖZBEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Enterokutan fistülün nadir bir sebebi: İntraperitoneal mesh katlantısı
Ömer ENGİN, Mehmet YILMAZ, Ulaş URGANCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bilateral ovarian capillary hemangioma
İbrahim GELİNCİK, İlyas SAYAR, Ali KURT, Ali YİTİK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Three cases of paralysis secondary to hypokalemia and rhabdomyolysis caused by licorice root consumption
Mustafa YILMAZ Pınar AKGÜL, Mehmet Ali ELÇİ, Bülent AKGÜL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Oftalmik cerrahide anestezi
Canan BOR, Agah ÇERTUĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]