[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2015, Cilt 54, Sayı 2
Araştırma
Bir diş hastalıkları araştırma hastanesinde görevli hekimlerin antibiyotik bilgisi ve antibiyotik kullanımlarına etki eden durumlar
Serhat UYSAL, Ümit CANDAN, Mehmet Sinan EVCİL, Ayşe UYSAL, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Tansu YAMAZHAN, Sercan ULUSOY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Keratocystic odontogenic tumor: A retrospective study of 64 cases
Cemal AKAY, Ayhan TETİK, Mert ZEYTİNOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Radikal sistoprostatektomi yapılan hastalarda prostat kanseri insidansı ve klinik önemi
Hakan TÜRK, Mustafa KARABIÇAK, Sıtkı ÜN, Hüseyin TARHAN, Okan Nabi YALBUZDAĞ, Naciye Ümit BAYOL, Tufan SÜELÖZGEN, Cemal Selçuk İŞOĞLU, Ferruh ZORLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Günübirlik genel anestezi ile diş tedavisinde postoperatif bulantı-kusmanın önlenmesinde metoklopramidin etkinliği
Esra YÜKSEL, Demet SERGİN, Taner BALCIOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Son beş yıldaki akrep sokması olgularımız
Cengiz YAKINCI, Habip ALMİŞ, Ömer DEMİRBAĞ, Eda KAYHAN, Özlem ELKIRAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Correlation of mid-trimester homocysteine, vitamin B12 and folate levels with adverse pregnancy outcomes: A clinical study
Ulku Mete URAL, Ayse Filiz AVSAR, Nuri DANISMAN, Pınar Caglar AYTAC, Baran ALTUAKAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Guillain Barré syndrome variant with facial diplegia and paresthesias: A case report and review of the literature
Çetin Kürşad AKPINAR, Hakan DOĞRU, Ayşe Oytun BAYRAK, Hüseyin Alparslan ŞAHİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Geç çocuklukta tanı konulan konjenital bir anomali: Morgagni hernisi
Abdulgani GÜLYÜZ, Mehmet TEKİN, Çapan KONCA, Muhammed İkbal YETİŞ, Mehmet DEMİRCAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Holt-Oram sendromu: Nadir bir olgu sunumu
Onur IŞIK, Muhammet AKYÜZ, Mehmet Fatih AYIK, Yüksel ATAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Matür kistik teratom zemininde gelişmiş sigmoid kolona fistülize olan skuamöz hücreli karsinom
Sevinç ŞAHİN, Elif KILIÇ, Selda SEÇKİN, Sezer KULAÇOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Aneurysmal bone cyst of petrous bone associated with sixth cranial nerve palsy and fatal outcome
Merve GÜRSOY, Fazıl GELAL, Nurullah YÜCEER, Türkan REZANKO ATASEVER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Concomitant resection of isolated adrenal metastasis in a gastric cancer patient
Uygar DEMİR, Pınar YAZICI, Mehmet MIHMANLI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Embriyoner gelişimde transkripsiyonel ağlar ve hücre sinyalleri
Eda AÇIKGÖZ, Hüseyin AKTUĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]