[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2015, Cilt 54, Özel Sayı
Araştırma
Yaşlılık ve sağlıklı beslenme
Zeliha Fulden Saraç, Merve Yılmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşlılarda sağlıklı beslenme – sağlıklı su tüketimi
Nevin Turgay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşlılarda sağlıklı beslenme – probiyotikler
Özlem Alkan Yılmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşlılarda fizik aktivite ve hastalıklara etkisi – I
Hilal Yeşil, Sibel Eyigör
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşlılarda fizik aktivite ve hastalıklara etkisi – II
Çetin İşleğen
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşlılarda bağışıklama
Ahmet Çağrı Büke
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Kanserde erken tanı ve tarama programları
Sevnaz Şahin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Sarkopeniden korunma
Sumru Savaş
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Demanstan korunma
Pınar Tosun Taşar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşlının aşırı teşhis ve tedaviden korunması
Aslı Kılavuz, Fehmi Akçiçek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Yaşlılarda doğru ilaç kullanımı
Zeliha Kerry
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Editör'e mektup: İki düzeltme ve iki öneri
Çağatay Üstün, Nuray Demirci
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]