[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2015, Cilt 54, Sayı 3
Araştırma
Akut lenfoblastik lösemi hastalarında t(4;11) MLL/AF4 translokasyonunun real time RT-PCR ile 5 yıllık sonuçlarının retrospektif değerlendirilmesi
Sunde YILMAZ SÜSLÜER, Burçin TEZCANLI KAYMAZ, Vildan BOZOK ÇETİNTAŞ, Aslı TETİK VARDARLI, Duygu AYGÜNEŞ, Ayşegül DALMIZRAK, Çağdaş AKTAN, Ali Şahin KÜÇÜKASLAN, Tuğçe BALCI, Çağla KAYABAŞI, Besra ÖZMEN YELKEN, Nur SELVİ GÜNEL, Çığır BİRAY AVCI, Buket KOSOVA, Zuhal EROĞLU, Serap AKSOYLAR, Nazan ÇETİNGÜL, Can BALKAN, Deniz YILMAZ, Yeşim AYDINOK, Kaan KAVAKLI, Mahmut TÖBÜ, Murat TOMBULOĞLU, Filiz BÜYÜKKEÇECİ, Fahri ŞAHİN, Güray SAYDAM, Cumhur GÜNDÜZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Results of subconjunctival 5-fluorouracil in the management of bleb failure: A case series
İhsan YILMAZ, Ebru Demet AYGIT, Sevil KARAMAN ERDUR, Ahmet DEMİROK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Polis meslek yüksekokulu öğrencilerinde sigara kullanımına yönelik görüş ve tutumun değerlendirilmesi
Görkem YARARBAŞ, Demet HAVAÇELİĞİ ATLAM
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Adrenal insidentaloması olan 80 hastamızın klinik özellikleri
Nilüfer Özdemir KUTBAY, Banu ŞARER YÜREKLİ, Esma PEHLİVAN, Özer MAKAY, Mehmet ERDOĞAN, Şevki ÇETİNKALP, Gökhan ÖZGEN, Füsun SAYGILI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Prostat biyopsisi sırasında uygulanan anestezi yönteminin yeniden biyopsi kararına etkisi
Sıtkı ÜN, Gökhan KOÇ, Hakan TÜRK, Osman KOCA, Yüksel YILMAZ, Fırat AKDENİZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bir eğitim ve araştırma hastanesine başvuran adelosanlardaki riskli davranışların değerlendirilmesi
Zahide YALAKİ, Fatma ÇETİN, Yıldız DALLAR BİLGE
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Cardiac and cerebral involvement in Erdheim-Chester disease
Yasemin Çiğdem ÖZERDEM, Bahar MÜEZZİNOĞLU, Gür AKANSEL, Muhip KANKO, Hüsnü EFENDİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A case of medulloblastoma mimicking astrocytoma located in cerebello-pontine angle
Tarık AKMAN, Adem Bozkurt ARAS, Mustafa GÜVEN, Halil Murat ŞEN, Murat COŞAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

A case of pseudotumor cerebri associated with idiopathic hypopara-thyroidism and vitamin B12 deficiency
Pınar AKGÜL, Müge ÖZSAN, Remzi YİĞİTER, Mustafa YILMAZ, Aylin AKÇALI, Münife NEYAL, Mehmet Ali ELÇİ, Sırma GEYİK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Parsiyel anormal pulmoner venöz dönüş anomalisi ile intakt atrial septum birlikteliği: Nadir bir konjenital anomali
Onur IŞIK, Tolga BAŞ, Murat KOÇ, Hakan AYDIN, Ali KUTSAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Diagnosis and differential diagnosis of para-articular chondroma of popliteal fossa: A very rare location
Berne Dirim METE, Merve GÜRSOY, Donald RESNICK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Piperasilin/tazobaktama bağlı nötropeni gelişen bir olgu sunumu
Bedia MUTAY SUNTUR, Ferit KUŞCU, Hava KAYA, Perihan Aylin DALKIRAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Obstetrik anestezide neler oluyor?
Asuman SARGIN, Semra KARAMAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]