[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2015, Cilt 54, Sayı 4
Araştırma
Laboratuvar tasarımı bir HBV DNA kantitasyon protokolü rutin kullanıma uygun olabilir mi? – Ege Üniversitesi Klinik Viroloji Laboratuvarı deneyimi
Ajda Turhan, İmre Altuğlu, Selda Erensoy, Rüçhan Sertöz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bir üniversite hastanesine başvuran gebe kadınlarda Toxoplasma gondii seroprevalansı
Şenol Şentürk, Mehmet Kağıtçı, Gülşah Balık, Kazım Şahin, Savaş Özdemir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Risk factors for febrile neutropenic attacks in patients who were given chemotherapy treatment for hematological malignancies
Nur Soyer, Fergun Yılmaz, Şöhret Aydemir, Murat Tombuloğlu, Ahmet Dirican, Seçkin Çağırgan, Ayhan Dönmez
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniğine başvuran hastalarda D vitamin düzeyi ile lipid profili ilişkisi
Asiye Mukaddes Erol, Canan Çelik, Kadir Hacıoğlu, Didem İldemir, Altuğ Güner, Aykut Çelik, Sezin Solum
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Analysis of factors affecting long-term survival in surgically-treated second primary lung cancer patients with previous malignancy
Ayşe Gül Ergönül, Ali Özdil, Tevfik İlker Akçam, Kutsal Turhan, Alpaslan Çakan, Ufuk Çağırıcı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Effect of bilateral superficial cervical block on postoperative analgesia in thyroid surgery performed under general anesthesia
Ebru Çanakçı, Nilay Taş, Özgür Yağan, Tuğçe Genç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
Primary carcinoid tumor of the kidney
İbrahim Gelincik, Polat Türker, Ömer Özçağlayan, Ramazan Uygur
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Nazal kavitenin nadir bir primer tümörü olarak leiyomiyosarkom
Mustafa Şahin, Sercan Göde, Raşit Midilli
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Co-existence of celiac disease and eosinophilic esophagitis: Is it a coincidence for the two diseases?
Yeliz Çağan Appak, Semin Ayhan, Erhun Kasırga
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Erişkin yaşta tanı alan Gaucher hastalıklı bir olgu
Gülsüm Akgün Çağlıyan, Oktay Bilgir
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Bir olgu üzerinden gebelikte adneksiyel kitlelere yaklaşım
Ülkü Mete Ural, Yeşim Bayoğlu Tekin, Figen Kır Şahin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Spondiloartropati kliniği ile seyreden bir idiyopatik hipoparatiroidi olgusu
Merve Bergin Korkmaz, Ayhan Aşkın, Seçil Demirdal, Korhan Bayram, Alev Gürgan, Hikmet Koçyiğit, Özlem Akan
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Hipertrofik kardiyomiyopatili hastaların risk sınıflandırmasında görüntüleme yöntemlerinin yeri
Kamil Tülüce, Sadık Volkan Emren, Selcen Yakar Tülüce, Cemil Gürgün Cahide Soydaş Çınar
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  Öğretimsel videoların hemşirelik beceri eğitiminde kullanımı
Esra Akın Korhan, Çağatay Üstün
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]