[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2002, Cilt 41, Sayı 1
Araştırma
MİDE ADENOKARSİNOMLARINDA p53 EKSPRESYONU VE DİĞER KONVANSİYONEL PROGNOSTİK FAKTÖRLERLE İLİŞKİSİ
Aylin Örgen ÇALLI, Neşe EKİNCİ, Ayşegül AKDER SARI, Filiz DAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

SPİNAL MUSKÜLER ATROFİ'DE MOLEKÜLER TANI: EGE BÖLGERİNDE BİR REFERANS MERKEZİNDEKİ UYGULAMALAR
Sacide PEHLİVAN, Ferda ÖZKINAY, Savaş İZZETOĞLU, Özgür ÇOĞULU, Arife KUNT, Tufan ÇANKAYA, Eren DEMİRTAŞ, Sarenur TÜTÜNCÜOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ADNEKSLER KORUNARAK HİSTEREKTOMİ YAPILAN HASTALARDA OVER FONKSİYONLARI
Hüseyin YILMAZ, Özgür YENİEL, Onur BİLGİN, Ömer DİNÇER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOCUKLARDA 2 YILLIK HOLTER MONITÖRİZASYON DENEYİMİ
Hasan GÜVEN, Ertürk LEVENT, A.Ruhi ÖZYÜREK, Muammer BÜYÜKİNAN, Ayvaz AYDOĞDU, Aytül PARLAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

THE IMMUNIZATION OF BABIES BORN OF HBsAg POSITİVE PREGNANT WOMEN
Selma YEGANE TOSUN, Murat YÜCETÜRK, Sevim BENZERGIL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ALOPESİ AREATALI OLGULARDA HASTA PROFİLİ: BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Işıl KILINÇ, Sibel ALPER, Can CEYLAN, İdil ÜNAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

JENERALİZE PRURİTUS VE SİSTEMİK HASTALIKLAR: BİR RETROSPEKTİF ÇALIŞMA
Işıl KILINÇ, Can CEYLAN, İdil ÜNAL, Fezal ÖZDEMİR, Sibel ALPER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
NEPHROGENIC ASCITES CURED BY PERSISTENT ULTRAFILTRATION : CASE REPORT
Ali ÇELİK, Yavuz YENİÇERİOĞLU, Caner ÇAVDAR, Aykut Sİ FİL, Ümit TEKİN, Rıfkı ERSOY, Taner ÇAMSARI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

UNİLATERAL MUSCULUS DİGASTRİCUS VARYASYONU: OLGU SUNUMU
Okan BİLGE, Z. Aslı AKTAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

CALCIFYING FIBROUS PSEUDOTUMOR : CASE REPORT
A. Gülden DİNİZ, Ragıp ORTAÇ, Münevver HOŞGÖR, Safiye AKTAŞ, Ayşe ERBAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

COEXISTENCE of POLYMYOSITIS WlTH EPSDERMOLYSIS BULLOSA SIWIPLEX (Weber-Cockayne variant): CASE REPORT
Kenan AKSU, Gürcan KISAKOL, Vedat İNAL, Utku ATEŞ, Fahrettin OKSEL, Gökhan KESER, Günseli ÖZTÜRK, Mehmet TÜZÜN, Eker DOĞANAVŞARGİL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

KOMBİNE GEBELİK: OLGU SUNUMU
Gürkan KIRAN, Hakan KIRAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

POSTTRAVMATİK PROGRESİF RENAL ATROFİ: OLGU SUNUMU
Süheyla ERTÜRK, Ekin Özgür AKTAŞ, Aytaç KOÇAK, Hamit HANCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

OVERİN MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERİ: ÜÇ OLGU SUNUMU
Deniz NART, Osman ZEKİOĞLU, Metin ÇİRİŞ, Yıldız ERHAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]