[ Ana Sayfa | Amaç ve Kapsam | Yayın Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazım Kuralları | İletişim ]
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
Ege Journal of Medicine
2016, Cilt 55, Sayı 1
Araştırma
Autologous stem cell transplantation as a consolidation therapy in acute myeloid leukemia patients
Asu Fergun Yılmaz, Ayhan Dönmez, Ajda Güneş, Murat Tombuloğlu
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Polikistik over sendromunda klomifen sitrat ile ovulasyon indüksiyonunun serum leptin düzeylerine etkisi
Ayşen Güçlü, Ümit Nayki, Cenk Nayki, Mehmet Kulhan, Salih Sadık
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Tekrarlayan prostat biyopsilerinin komplikasyon oranlarına etkisi
Sıtkı Ün, Gökhan Koç, Hakan Türk, Yüksel Yılmaz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Çocuklarda kas gevşeticisiz trakeal entübasyon
Filiz Akaslan, Ayça Tuba Dumanlı Özcan, Şeyda Canlı Fatma Karakoç
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Akciğer kanserli hastaya tanısı söylenmeli mi?
İbrahim Başol, Efe Özoğlu, Nesibe Hatun Ozan, Ayşe Nergis, Didem Hancı, Özlem Göksel, Asuman Filiz Güzelant, Tuncay Göksel
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ege Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültelerinin kan merkezlerine başvuran HBsAg negatif kan vericilerinde HBV-DNA varlığının araştırılması
Arzu Bayram, Seda Tezcan, Aysu Değirmenci, Gürol Emekdaş, Ajda Turhan, Selda Erensoy Yeşim Aydınok, Naci Tiftik, Rüçhan Yazan Sertöz
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
İmperfore hymene sekonder oluşan pelvik kitlenin hymen koruyucu cerrahi ile tedavisi
Yeşim Bayoğlu Tekin, Emine Seda Güvendağ Güven, Figen Kır Şahin
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

IVIG tedavisine dramatik yanıt veren dermatomiyozit olgusu
Münevver Okay, Buse Rahime Hasırcı, İlknur Aydın Cantürk, Dilek Ağırcan, Abdulkadir Koçer
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Refrakter myelom seyrinde asit oluşumu ve intraperitoneal deksametazon tedavisine yanıt
Melda Cömert, Gülay Alp, Mine Hekimgil, Nazan Özsan, Güray Saydam, Filiz Büyükkeçeci
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Halsizlikle gelen 19 yaşında erkek hastada adrenal yetmezlik
Özden Gökdemir, Hilal Dalkıran, Ilgın Yıldırım Şimşir, Mehtap Kartal, Füsun Saygılı
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Henoch-Schonlein purpurası: Penis ve skrotum tutulumlu olgu
Mehmet Karacı, Zuhal Örnek, Burak Seyrek, Mutlu Yüksek, Nazmiye Yüksek
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Primer septorinoplasti olgusunda rinolit
Göksel Turhal, Kerem Öztürk, Sercan Göde, Fazıl Apaydın
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
Konjenital kalp cerrahisi sonrası şilotoraks tanı ve tedavisine güncel yaklaşım
Onur Işık, Muhammet Akyüz, Mehmet Fatih Ayık, Yüksel Atay
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ Tam Metin ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]